E6-utbygginga: Vern om vestsida!

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 28. august: Forrige uke var det folkemøte på Vingar og Vingrom. Nye Veier orienterte om utbyggingsplanene fra Ensby til Storhove. Tilbake satt mange bekymrede innbyggere uten å få nye svar på hvordan utbyggingen skal skje. Mange er grunneiere, andre naboer til den nye vegen. Noen kommer til å miste huset sitt, andre mister viktig inntekt når matjorda må vike for motorvegutbygginga. Fortvilelsen blant de fremmøtte var til å ta og føle på: Mange har kjempa mot nye E6 i flere år allerede. Og når de nå trodde at vegtraseen var valgt, kommer Nye Veier med nye forslag til kryss og tunnel. Dessverre må nok innbyggerne på vestsida av Mjøsa belage seg på å kjempe flere runder mot Nye Veier og innleide konsulentfirma i tida framover. Planprosessene har såvidt begynt.

Rødt Lillehammer er mot hele utbyggingen av E6. Vi mener det er en unødvendig utbygging og at vi ikke trenger firefelts motorveg dundrende forbi stuedørene våre i 110 km/t.

Derfor stemte vi mot utbygginga av vegen i kommunestyret. Dessverre må nok innse at vegen kommer til å bli bygget, det sikret kommunestyrets flertal for, inkludert miljøpartiet SV.

I planprosessene som kommer, vil Rødt stemme mot all utbygging av E6. Vi kommer spesielt til å sette prinsippene vern av matjord, bomiljø, biologisk mangfold og vern av strandsona høyt og vi ville stemme mot alle forslag som går på bekostning av disse prinsippene. Derfor er det viktig for Rødt at vi:

- verner om Vingromdammen.

Vingromdammen er et helt unikt område for Vingroms befolkning. Det er et flott rekreasjons- og fritidsområde for alle aldrer, Vingrom skole brukar området aktivt og her har skolen har sitt unike utesvømmingsprosjekt. Å ta av Vingromdammen til utbygging er som å bygge motorveg langs Mesna-elva. Ingen i byen ville vel funne seg i det?

- tunnelinnslag langt sør i Øyresvika

Rødt ønsker et tunnelinnslag langt sør i Øyresvika og en lang tunnel. Men det er dessverre grunn til å frykte at Nye Veier kommer til å legge et tunnelinnslag lengre nord enn antatt for å spare penger, og så fordi de sliter med å finne fast fjellgrunn i området. Dette kom fram på folkemøtet i forrige uke. Innbyggere, grendeutvalg og må dessverre belage seg på å gå mange runder mot Nye Veier.

- minst mulig skade i Lågendeltaet

Å bygge motorveg gjennom et naturreservat er i utgangspunktet motbydelig. Uansett trasévalg vil vegen komme i berøring med Lågendeltaet naturreservat. Det er påvist 224 forskjellige fuglearter i deltaet. Av disse er 58 å finne på ”rødlista”, lista over arter som er truet av utrydding. Konsekvenene ved ei utbygging vil være dramatiske. Vi vil stemme på det som gir minst skade i naturreservatet, og det beste av alt er å la være å bygge motorvegen.

Øyvin Aamodt og Eva Marir Mathisen,

listetopper for Rødt Lillehammer