Klima og jernbane

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 23.oktober: Ikke lenge etter at flertallet i kommunestyret i Lillehammer har avvist å endre vedtaket om å bygge motorvei gjennom Lågendeltaets verneområde, kommer beskjeden om at flere norske jernbanestrekninger skal privatiseres. Og det britiske skandaleselskapet Go-Ahead har vunnet konkurransen. De skal levere 21% billigere tjenester til samme priser for kundene og samme lønninger og arbeidsforhold til de samme ansatte. Dette høres for godt ut til å være sant. Og høres det for godt ut til være sant, så er det som kjent ofte nettopp det!

Avtalen de ansatte har fått er samme ansettelsesvilkår helt fram til 2020, til neste tariffrunde. I to år. Hva som skjer deretter er det ingen som kan si.Men vi har våre mistanker, ikke sant?

FNs klimarapport sier at vi virkelig må skynde oss med endringstiltak for å opprettholde klima som vi kjenner det.

I det perspektivet blir nedprioritering av jernbane, som resten av Europa prioriterer opp, merkelig. 70 % av klimagassene på vegene slippes ut av varetransport.

Green Cargo avsluttet nettopp sin jernbanetransport på Raumabanen. Lastebiler overtar.

I Norge vurderes det heller å bygge en tredje rullebane på Gardermoen for å ta hånd om den økte flytrafikken, - den som ellers i Europa mer og mer overføres til tog. Fagre ord og fine taler hjelper ikke alene.

Burde ikke Lillehammer kommune gjøre sitt for å oppnå den kommunale, den nasjonale og den globale målsettingen om redusere utslipp av klimagasser nok?

Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer