Nye koster skal ta grep

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 12. januar: Med overskriften «Vil få orden på helseomsorgen» står fire relativt nyansatte ledere i Lillehammer kommunes helsesektor fram i GD og budbærer at det skal det tas grep om sektoren. Det er flott og helt nødvendig, som blant annet vi i Rødt har påpekt tidligere. Det viser også noe som er sjeldent fra Lillehammer kommune, være seg fra politisk ledelse eller administrasjonen: Selvkritikk. Men skal man få orden på noe må det jo være fordi noe i utgangspunktet er i uorden. Noe som ettertrykkelig er synliggjort fra ansatte, brukere og enkelte politiske partier i flere år. Det er derfor med uro vi leser videre at «De fire sier de ikke kjenner seg helt igjen i avisoppslag om et kommunalt helsevesen i krise. Brukere som forteller om prosedyrer som ikke fungerer som de skal, tilhører unntakene mener kvartetten.»

Det hadde ikke vært unaturlig om en nyansatt kommunalsjef hadde vært mer ydmyk om utfordringene og problemene synliggjort i GDs spalter. Senest i november behandlet kommunestyret en revisjonsrapport som ga strykkarakter til hjemmetjenestens håndtering av prosedyrer og avvik.

Lillehammers innbyggere kunne vært mer betrygget om budskapet fra de fire var at nå skal hver stein snus for at sektoren igjen skallevere optimale tjenester ut fra de ressurser som er til rådighet.

Det er ikke imponerende at helsesektoren nå skal lage en rekrutteringsstrategi som bl.a. innebærer at søkere på stillinger skal få svar innen to uker. Hva har man hatt før? Vi håper kommunalsjefen raskt finner ut hvor mange ansatte som trengs for å dekke opp ledige stillinger og hva vikarbruken koster i kroner og ører. Det ønsker vi i Rødt informasjon om med det første, inkludert hva de forskjellige vikarbyråene koster å bruke.

De fire er i en gunstig situasjon. De trenger ikke å stå til ansvar for det uføret helsesektoren i Lillehammer kommune har vært i gjennom flere år. Det ansvaret bærer politisk ledelse alene, med Arbeiderpartiet i spissen.

Det regner vi med at mange vil diskutere i kommende valgkamp.

Øyvin Aamodt

1. kandidat for Rødt Lillehammer