Hva er OK for SV?

Leserinnlegg i avisa GD torsdag 22. august: Mizanur Rahaman prøver på gd.no 19/8 etter beste evne å mistenkeliggjøre Rødts holdning til Lillehammers utvikling etter valget. Innlegget nevner ikke Rødt med navn, men det kan ikke være rettet mot noen andre, og GD har lagt til et pent bilde som understreker det. SV har bundet seg til masta på Aps skute. Rødt har ikke inngått noen avtaler med noen, selv om vi kan komme på vippen etter valget, - eller kanskje også derfor.

Vi ønsker å benytte vårt valgresultat til å gjennomføre så mye Rødt-politikk som mulig i neste periode. I den jobben ønsker vi oss SV med, om de vil. Lillehammer trenger et tredje alternativ, - noe annet enn Ap eller H. Vi har sagt at vi kan være et slikt alternativ, men det forutsetter selvfølgelig at flere partier foretrekker en slik løsning.

SV anklager oss for å ønske å samarbeide med Høyre. SV samarbeider med Venstre, men kaller likevel samarbeidet rødgrønt, som da de inkluderte Senterpartiet både her lokalt og i regjering. Rart hvordan ting forandrer seg. Før var Sp en rødgrønn samarbeidspartner. Nå inkluderer SV dem på høyresida.

Og vi i Rødt har, som sagt, ingen avtaler med noen nå før valget.

Vi inviterer fortsatt til samarbeid framover, men SV gjør det ikke enkelt.

Øyvnin Aamodt og Eva Marie Mathisen

Ordfører- og 2.kandidat for Rødt Lillehammer