Nyhetsarkiv2022

Rødt Vestfold og Telemark søker organisasjonssekretær

Rødt Vestfold og Telemark søker organisasjonssekretær

Rødt Vestfold og Telemark søker organisasjonssekretær i 50% stilling. Vi ønsker å utvide stillingsbrøken etter hvert.

2021

Kandidatene i Telemark: Morten Halvorsen

Kandidatene i Telemark: Morten Halvorsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Morten Halvorsen står på 12. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Gravferd for Oslofjorden

Gravferd for Oslofjorden

Dødsannonsa ovenfor er rykka inn i Sandefjords Blad i dag. Gravferd finner faktisk sted i Sandefjord indre havn onsdag 1. september kl. 13.00.

Møt kandidatene: Christine Rødal

Møt kandidatene: Christine Rødal

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Christine Rødal står på 13. plass på lista i Vestfold. Hun er sykepleier og helsesykepleierstudent og brenner spesielt for kvinners rettigheter. Det betyr blant annet at kvinner må få mer plass i den offentlige debatten, at kvinner skal ha like lønns- og arbeidsmuligheter som menn og at seksualisert vold og porno må bekjempes. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Charlotte Therkelsen

Kandidatene i Telemark: Charlotte Therkelsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Charlotte Therkelsen står på 2. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Rune Mathisen

Kandidatene i Telemark: Rune Mathisen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Rune Mathisen står på 11. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Elisabeth Swensen

Kandidatene i Telemark: Elisabeth Swensen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Elisabeth Swensen står på 9. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Ana Isabel Taylor López

Kandidatene i Telemark: Ana Isabel Taylor López

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Ana Isabel Taylor López står på 7. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Ole Roger Dyrkorn

Kandidatene i Telemark: Ole Roger Dyrkorn

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Ole Roger Dyrkorn står på 10. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Cecilie I. Lerstang

Kandidatene i Telemark: Cecilie I. Lerstang

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Cecilie I. Lerstang står på 3. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Pål Berby

Kandidatene i Telemark: Pål Berby

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Pål Berby står på 4. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Mona Osman

Kandidatene i Telemark: Mona Osman

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Mona Osman står på 5. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Kandidatene i Telemark: Fillip Rønning Jakobsen

Kandidatene i Telemark: Fillip Rønning Jakobsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Fillip Rønning Jakobsen står på 6. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Silje Mikkelsen

Møt kandidatene: Silje Mikkelsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Silje Mikkelsen står på 11. plass på lista i Vestfold. Hun er musiker og musikkpedagog. Noe av det hun brenner mest for, er at kulturen skal få en større plass i skolen og i hverdagslivet. Hun er også opptatt av miljø og gjenbruk. Klikk på bildet og les mer.

Rettferdig miljøpolitikk

Rettferdig miljøpolitikk

Rettferdig miljøpolitikk Stadige krav om mer profitt og forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp nye næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge natur og klima.

Gratis tannhelse er en hovedsak for Rødt Vestfold

Gratis tannhelse er en hovedsak for Rødt Vestfold

Rødt mener at tennene er en del av kroppen. Vi jobber for at tannhelse skal sidestilles med resten av kroppen når det gjelder prinsippet om gratis helsetjenester.

Rødt Vestfold tar kampen mot forskjells-Norge

Rødt Vestfold tar kampen mot forskjells-Norge

"Det er ingen naturkraft som sørger for at barnefattigdommen og forskjellene i Norge øker. Det er et resultat av aktive politiske grep eller mangel på sådanne." Marie Sneve, nestleder i Rødt I Norge vokser mer 115 000 barn opp i fattigdom. På 20 år har tallet økt med 10 000 barn bare i Vestfold. Samtidig får vi stadig flere milliardærer. Generasjonen som vokser opp i dag, er den første på over hundre år som risikerer å få dårligere levekår enn foreldrene sine.

Kandidatene i Telemark: Brynhild Hanto Hardang

Kandidatene i Telemark: Brynhild Hanto Hardang

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Brynhild Hanto Hardang står på 8. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Pål Andre Kristiansen

Møt kandidatene: Pål Andre Kristiansen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Pål Andre Kristiansen står på 12. plass på lista i Vestfold. Han har i mange år arbeidet i transportsektoren, både som overkonduktør i NSB og som bussjåfør. I tillegg har han hatt verv som tillitsvalgt for Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet i bussbedrifter. Noe av det han brenner mest for, er forholdene i arbeidslivet og hva slags samarbeid vi skal ha med EU. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: André Heggheim

Møt kandidatene: André Heggheim

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. André Heggheim står på 10. plass på lista i Vestfold. Han er ansatt på Tines anlegg i Tønsberg og sekretær i klubben ved bedriften. Noe av det han brenner mest for, er en bedre arbeidsmiljølov og arbeidsvilkår som gir de ansatte trygge rammer. Klikk på bildet og les mer.

Rødt Vestfold: 5,3 prosent

Rødt Vestfold: 5,3 prosent

Rødt får ei oppslutning på 5,3 prosent i den siste supermålinga som er gjennomført for NRK og publisert 12. august, en måned før valget. Nå begynner det virkelig å se lyst ut for å få Maren Kurdøl inn på Stortinget som representant for Rødt i Vestfold.

Møt kandidatene: Fay Stenvoll

Møt kandidatene: Fay Stenvoll

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Fay Stenvoll står på 9. plass på lista i Vestfold. Hun er student og tar sikte på å bli revisor. I tillegg har hun verv som representant i kommunestyret i Færder kommune og som leder for planutvalget i kommunen. Noe av det hun brenner mest for, er bedre bemanning i barnehagene og kampen mot velferdsprofitører og sentralisering. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Steinar Henden

Møt kandidatene: Steinar Henden

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Steinar Henden står på 8. plass på lista i Vestfold. Han er lagerarbeider og har i tillegg verv som styremedlem i Rødt Larvik og som medlem av planutvalget i Larvik kommune. Noe av det han brenner mest for, er å redde planeten gjennom vern av strandsonen og dyrkbar mark. Likelønn og fast jobb for alle som vil ha det, er andre saker som er viktige for han. Klikk på bildet og les mer.

Valgbrosjyra til Rødt Vestfold

Valgbrosjyra til Rødt Vestfold trekker fram de sakene som vi særlig vil legge vekt på i Vestfold under valgkampen og når arbeidet i Stortinget tar til. Det er kampen mot forskjells-Norge, fri tilgang til strandsonen, utviklinga i arbeidslivet, profittfri velferd, styrking av tjenestene fra NAV og en rettferdig og handlekraftig klima- og miljøpolitikk. Brosjyra inneholder også en presentasjon av de seks kandidatene som står øverst på lista i Vestfold. Klikk på tittelen så kommer du til den sida der du finner lenke til brosjyra.

Møt kandidatene: Margaret Nilsen

Møt kandidatene: Margaret Nilsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Margaret Nilsen står på 7. plass på lista i Vestfold. Hun er gestaltterapeut med egen praksis og arbeider også som miljøterapeut i to kommuner. Arbeidstakeres rettigheter og kampen mot brutalisering av arbeidslivet er to områder hun brenner spesielt for. I tillegg ønsker hun seg et skattesystem som sørger for mer rettferdig fordeling av de verdiene vi skaper. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Sondre Johan Wikran Larsen

Møt kandidatene: Sondre Johan Wikran Larsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Sondre Johan Wikran Larsen står på 6. plass på lista i Vestfold. Han er ansatt i eldreomsorgen og er i tillegg vikarlærer på voksenopplæringa i Sandefjord. Kampen mot forskjells-Norge er den aller viktigste saka for han nå. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Ina Dølerud

Møt kandidatene: Ina Dølerud

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Ina Dølerud står på 5. plass på lista i Vestfold. Hun er jurist og har spesialisert seg på å yte bistand til mennesker som ikke når fram overfor NAV. Denne erfaringa gjør at hun har et særlig godt innblikk i hvordan NAV fungerer. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Jørn Magdahl

Møt kandidatene: Jørn Magdahl

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Jørn Magdahl står på 4. plass på lista i Vestfold. Han har lang og omfattende erfaring med politisk arbeid. I dag representerer han Felleslista Færder Rødt/SV i kommunestyret i Færder kommune. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Vibeke Jacobsson Gardsten

Møt kandidatene: Vibeke Jacobsson Gardsten

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Vibeke Jacobsson Gardsten står på 3. plass på lista i Vestfold. Hun har personlig erfaring med situasjonen for mennesker som ikke passer helt inn i A4-malen. I tillegg har hun yrkeserfaring fra pleie- og omsorgssektoren. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Ole Marcus Mærøe

Møt kandidatene: Ole Marcus Mærøe

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Ole Marcus Mærøe står på 2. plass på lista i Vestfold. Han har lang fartstid i Rødt og forløperne til partiet. Den politiske erfaringa hans kommer godt med i vervene som kommunestyrerepresentant for Rødt i Tønsberg kommune, lokallagsleder i Tønsberg og Færder og sekretær i distriktsstyret i Vestfold og Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Møt kandidatene: Maren Njøs Kurdøl

Møt kandidatene: Maren Njøs Kurdøl

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Maren Njøs Kurdøl står på 1. plass på lista i Vestfold. Hun er personlig trener, representerer Rødt i fylkestinget og er leder for Rødt Vestfold og Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Rødt i Telemark sine hovedsaker som vi vil jobbe for på Stortinget

Rødt i Telemark sine hovedsaker som vi vil jobbe for på Stortinget

Rødt er historisk nærme et stortingsmandat fra Telemark. Hva skal vi jobbe for om Rødt Telemark kommer inn på Stortinget?

Rødt i Telemark har ansatt valgkampsekretærer

Rødt i Telemark har ansatt valgkampsekretærer

Silje Høyendahl og Mona Osman er ansatt som Rødt i Telemark sine valgkampsekretærer. Bli litt bedre kjent med dem her!

Maren Njøs Kurdøl valgt til ny fylkesleder i Rødt Vestfold og Telemark

Maren Njøs Kurdøl valgt til ny fylkesleder i Rødt Vestfold og Telemark

Lørdag 20. mars gjennomførte Rødt Vestfold og Telemark sitt andre heldigitale årsmøte. Her ble Maren Njøs Kurdøl valgt til ny fylkesleder.

Rødt søker valgkampsekretær i Vestfold

Rødt søker valgkampsekretær i Vestfold

Har du lyst til å være med å bidra til en historisk viktig valgkamp for Rødt i Vestfold? Kanskje er du vår nye valgkampsekretær?

Rødt søker valgkampsekretær i Telemark

Rødt søker valgkampsekretær i Telemark

Har du lyst til å være med å bidra til en historisk viktig valgkamp for Rødt i Telemark? Kanskje er du vår nye valgkampsekretær?

Rødt Telemark på tinget!

Rødt Telemark på tinget!

Tobias Drevland Lund mener tida er inne for å få Rødt på Stortinget fra Telemark. -Jeg vil kjempe for mindre forskjeller og stoppe sentraliseringa, sier Lund.

La oss farge "blå" Vestfold til et rødt fylke!

La oss farge "blå" Vestfold til et rødt fylke!

Rødt Vestfold og Telemark er godt i gang med valgkampåret 2021. I Vestfold er Maren Njøs Kurdøl klar for valgkamp. -Vi trenger endring, sier Kurdøl.

Det er på tide å være antirasist

Det er på tide å være antirasist

Tirsdag 26. januar markerer vi et utrolig trist 20-års jubileum i Norge. Da er det nemlig 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept av høyreekstreme nynazister. Benjamin Hermansen ble drept på grunn av sin hudfarge.

Rødt støtter streiken til FO og Fagforbundet!

Rødt støtter streiken til FO og Fagforbundet!

At man skal ha lik lønn for likt arbeid er et godt prinsipp de fleste kan si seg enige i. Men dette gjelder ikke for de mange som jobber innen privat omsorg. Er det rettferdig?

2020

Enighet om fylkesbudsjettet for Vestfold og Telemark 2021

Enighet om fylkesbudsjettet for Vestfold og Telemark 2021

Kutt i politisk ledelse og administrasjon, gratis skoleskyss for alle elever og bevaring av linjer på de videregående skolene. Det nye fylkesbudsjettet byr på flere viktige seire for Rødt.

Hva har Rødt Vestfold og Telemark fått til på fylkestinget?

Hva har Rødt Vestfold og Telemark fått til på fylkestinget?

1. september var fylkestinget i Vestfold og Telemark i gang igjen etter sommeren. Det er nå snart ett år siden valget og vi oppsummerer hvordan det siste året har gått. Hva har vi fått til så langt på fylkestinget?

2019

Distriktene må utvikles, ikke avvikles!

Distriktene må utvikles, ikke avvikles!

Sentraliseringskameratene i regjering gikk på et skikkelig valgnederlag i årets lokalvalg. Jeg hadde håpet at de signalene velgerne sendte ut for kun en måneds tid siden ble tatt på større alvor, skriver Tobias Drevland Lund.