Møt kandidatene: Fay Stenvoll

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Fay Stenvoll står på 9. plass på lista i Vestfold. Hun er student og tar sikte på å bli revisor. I tillegg har hun verv som representant i kommunestyret i Færder kommune og som leder for planutvalget i kommunen. Noe av det hun brenner mest for, er bedre bemanning i barnehagene og kampen mot velferdsprofitører og sentralisering. Klikk på bildet og les mer.

Navn: Fay Stenvoll

Alder: 34 år

Jeg studerer ved Universitetet i Sørøst-Norge på Bakkenteigen, med mål om å bli revisor. Når jeg ikke har nesa i bøkene, har jeg to døtre som jeg bruker så mye tid med som jeg bare kan. På kveldene er jeg ofte å finne på kommunestyremøter eller i Hovedutvalg for oppvekst i Færder, som leder for utvalget.

Jeg er med i Rødt fordi det er mangel på rettferdighet i verden og noen må sette søkelys på det og prøve å gjøre noe med det!

Bedre bemanning i barnehager og kampen mot velferdsprofitører og sentralisering er de sakene jeg brenner aller mest for. Om jeg kunne velge bare én sak som jeg ønsker at Rødt skal få gjennomslag for, måtte det være bedre bemanning i barnehager. En bemanningsnorm som krever at de ansatte skal ha åtte armer, er ikke fornuftig uansett hvordan jeg ser på det. Ungene fortjener at de voksne har tid til dem.

Til de velgerne som kan tenke seg å stemme Rødt i år, men ikke helt har bestemt seg, vil jeg si at et sterkt Rødt på Tinget kan utgjøre en stor forskjell. Når vi ser hva én enkelt representant har klart å utrette de siste fire årene, hva kan vi ikke få til med ti eller femten? Vi er de som ikke bare sitter stille i båten, men som faktisk tør å sette lys på urett. Er du usikker? Kom å snakk med oss på stand.