Møt kandidatene: Steinar Henden

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Steinar Henden står på 8. plass på lista i Vestfold. Han er lagerarbeider og har i tillegg verv som styremedlem i Rødt Larvik og som medlem av planutvalget i Larvik kommune. Noe av det han brenner mest for, er å redde planeten gjennom vern av strandsonen og dyrkbar mark. Likelønn og fast jobb for alle som vil ha det, er andre saker som er viktige for han. Klikk på bildet og les mer.

Navn: Steinar Henden

Alder: 62 år

Jeg er lagerarbeider, samboer, far, bestefar og oldefar. I tillegg har jeg verv som styremedlem i Rødt Larvik og som medlem av planutvalget i Larvik kommune. Jeg liker å lese og høre på jazz, blues og rock og jeg spiller litt gitar.

Når jeg er med i Rødt, er det fordi jeg alltid har vært en opprører og skeptisk til autoriteter. Jeg kom inn i Rødt fordi jeg møtte noen folk som var med og som trodde på fellesskap og sosialisme og ville forandre samfunnet til noe bedre.

Akkurat nå brenner jeg mest for å redde planeten gjennom å verne strandsonen og dyrkbar mark. Det er noe av det jeg kan bidra med gjennom mitt verv i planutvalget. Det kan se ut som stor avstand fra å redde planeten til å verne noen gresstuster i Kjerringvik, men et sted må vi begynne. Ei gresstuste her og ei gresstuste der, det blir kvadratmeter av det og til slutt et jorde vi kan dyrke mat på.

Det er vanskelig å plukke ut bare én sak framfor alle andre som jeg ønsker at Rødt skal få gjennomslag for, men om jeg skulle velge, måtte det være noe som fører til mindre forskjeller og mer rettferdighet for alle. Likelønn og fast jobb for alle som vil ha det, er veldig viktig, pluss at vi tar vare på planeten til de som kommer etter oss.

Det er slutt på de tider at en stemme på Rødt liksom skulle være bortkastet. Nå har vi virkelig gode sjanser for å komme over sperregrensen og bli valgt inn på Stortinget med fine folk som setter fellesskapet først!