Rettferdig miljøpolitikk

Rettferdig miljøpolitikk Stadige krav om mer profitt og forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp nye næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge natur og klima.

Rettferdig miljøpolitikk

Stadige krav om mer profitt og forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp nye næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien. Norge må vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge natur og klima.