Distriktene må utvikles, ikke avvikles!

Sentraliseringskameratene i regjering gikk på et skikkelig valgnederlag i årets lokalvalg. Jeg hadde håpet at de signalene velgerne sendte ut for kun en måneds tid siden ble tatt på større alvor, skriver Tobias Drevland Lund.

Det er et gryende distriktsopprør som brer om seg i Norge. Sykehusnedleggelser, kommune- og regionreformen og politireformen for å nevne noe, er noe som har blitt tredd nedover hodene våre under denne regjeringa. Sentraliseringskameratene i regjering gikk på et skikkelig valgnederlag i årets lokalvalg. Jeg hadde håpet at de signalene velgerne sendte ut for kun en måneds tid siden ble tatt på større alvor. Likevel har de siste dagene og fremleggelsen av statsbudsjettet nok en gang bevist at dagens regjering ikke satser på oss i Vestfold og Telemark.

Det er et gryende distriktsopprør som brer om seg i Norge. Sykehusnedleggelser, kommune- og regionreformen og politireformen for å nevne noe, er noe som har blitt tredd nedover hodene våre under denne regjeringa. Sentraliseringskameratene i regjering gikk på et skikkelig valgnederlag i årets lokalvalg. Jeg hadde håpet at de signalene velgerne sendte ut for kun en måneds tid siden ble tatt på større alvor. Likevel har de siste dagene og fremleggelsen av statsbudsjettet nok en gang bevist at dagens regjering ikke satser på oss i Vestfold og Telemark.

Domstolkommisjonen foreslår å legge ned Vest-Telemark tingrett i Kviteseid, Aust-Telemark tingrett på Notodden og Nedre-Telemark tingrett i Skien, for å samle alt i Telemark Tingrett i nettopp Skien. Dette kan åpenbart bety tap av arbeidsplasser, men det svekker også domstolenes lokalkunnskap. Professor i Jus, Hans Petter Graver, påpekte i Aftenposten at sentralisering av tingretter potensielt kan gå utover rettssikkerheten, særlig om Norge skulle komme i en mer urolige tider[1].

Arendal fengsel, avdeling Kleivgrend i Fyresdal får ikke videreførte midler for 2020. Det betyr kroken på døra for en viktig arbeidsplass i Fyresdal, og det er svært provoserende.

Både Nome og Larvik mister sine asylmottak. For en liten kommune som Nome, er dette ekstremt dårlig nytt. Avisa Kanalen oppgir at en nedleggelse av Nome statlige mottak betyr tap av 10 arbeidsplasser og at om lag 17 millioner kroner faller bort fra kommunen i form av driftstilskudd. Nedleggelsen fører til at 152 beboere tvangsflyttes til et annet fylke, deriblant 40 skolebarn[2] som får sin hverdag snudd opp ned. Over 70 millioner mennesker er på flukt i verden. Rødt mener at Norge bør ta et mye større ansvar for folk på flukt enn det vi gjør i dag. I mellomtida bør Nome-mottaket få beholde drifta med sine respektive ansatte og beboere, da de har drevet seriøst i mange år.

Et ekspertutvalg, “Kraftskatteutvalget”, er nå er ferdig med en bred gjennomgang av skatteregimet for vannkraftverk. Utvalget foreslår omfattende endringer som med regjeringens godkjennelse, kan føre til at kraftkommunene mister 3 milliarder kroner i inntekter. For kraftkommunene i Telemark, utgjør dette samlet 314 millioner kroner. Det er et ran vi ikke kan gå med på og som Rødt vil kjempe imot[3].

Sist men ikke minst, slapp finansminister Siv Jensen en bombe når hun lanserte forslag til nytt statsbudsjett. 237 kommunale skattekontorer skal legges ned. Selv om finansministeren ikke ville kalle dette en sentralisering, er det jo helt åpenbart at det er nettopp det det er. Vi kan miste 15 skatteinnkrevinskontorer i Telemark som følge av statsbudsjettet.

Vi trenger å utvikle, ikke avvikle distriktene. Derfor må vi stå sammen for hele fylket i tida framover og arbeide mot sentraliseringsiveren som er i regjeringskontorene.

Tobias Drevland Lund, Påtroppende fylkestingsrepresentant for Rødt Vestfold og Telemark

Dette innlegget stod på trykk i Telemarksavisa 15. oktober og Kragerø Blad Vestmar 17. oktober

Foto: Didrik Sten Ingebrigtsen

[1]https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/lALEgk/Domstolenes-uavhengighet-ma-sikres--Hans-Petter-Graver

[2]https://www.kanalen.no/189-nyheter/2720-mottaket-pa-dagsrud-ma-stenge-31-desember-40-barn-kastes-ut-til-jul

[3]https://enerwe.no/ntb-skatt-vannkraft/sa-mye-mener-kommunene-at-de-vil-tape-pa-kraftskatteutvalgets-forslag/335497