Møt kandidatene: Christine Rødal

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Christine Rødal står på 13. plass på lista i Vestfold. Hun er sykepleier og helsesykepleierstudent og brenner spesielt for kvinners rettigheter. Det betyr blant annet at kvinner må få mer plass i den offentlige debatten, at kvinner skal ha like lønns- og arbeidsmuligheter som menn og at seksualisert vold og porno må bekjempes. Klikk på bildet og les mer.

Navn: Christine Rødal

Alder: 41 år

Jeg er bosatt på Eidsfoss i Holmestrand kommune. Yrket mitt er sykepleier og for tida studerer jeg også helsesykepleie. Jeg har to barn som bor hos meg annenhver uke. Noe av det jeg brenner mest for er kvinners rettigheter. Jeg er brennende opptatt av at kvinner skal ta plass og få plass i den offentlige debatten, at kvinner skal ha like lønns- og arbeidsmuligheter som menn og at seksualisert vold og porno må bekjempes.

Jeg ønsker meg lavere forbruk, fokus på gjenbruk og utbygging av miljøvennlig transport. Om Rødt skulle få gjennomslag for bare en sak, så skulle jeg ønske at den saken ville være gratis kollektivtransport

Jeg prøver å vise barna mine viktigheten av internasjonal solidaritet og rettferdig fordeling av jordas ressurser. Ellers er jeg mye bedre på aktivisme og leserbrev enn å lese sakskart og å vinne diskusjoner.

Til de som har tenkt litt på om de skal stemme Rødt, men ikke har bestemt seg helt ennå, vil jeg si at nå har vi tidenes mulighet. Nå kan vi få ei virkelig sterk og handlekraftig kvinne fra Vestfold inn på Tinget, for å representere Rødt. Det kan stå om noen få stemmer, så stemmen din kan bli avgjørende.