Rødt Vestfold: 5,3 prosent

Rødt får ei oppslutning på 5,3 prosent i den siste supermålinga som er gjennomført for NRK og publisert 12. august, en måned før valget. Nå begynner det virkelig å se lyst ut for å få Maren Kurdøl inn på Stortinget som representant for Rødt i Vestfold.

I den nyeste supermålinga som er gjennomført for NRK, får Rødt ei oppslutning på 5,3 prosent i Vestfold. Det er en framgang på 1,3 prosent fra tilsvarende måling i juni. Med denne målinga ligger Rødt i Vestfold over gjennomsnittet for landet som helhet, som i denne målinga er 4,9 prosent for Rødt. Målinga blei offentliggjort 12. august. Den er uført av Norstat i perioden 5. – 9. august og baserer seg på 600 svar. På landsbasis er det 11400 velgere som er spurt.

Med utgangspunkt i 600 svar er tallene noe mer usikre enn i større målinger. Det er viktig å huske på at måling er måling og valg er valg. Når vi ser at denne målinga kommer som ei av flere i ei rekke av gode målinger, er det likevel god grunn til å tro at målinga gir en god pekepinn om hvor vi står. Om vi bretter opp ermene og virkelig tar i et tak den siste måneden fram mot valget, er tall som de vi ser i målinga, absolutt innen rekkevidde. Målinga bør derfor fungere som ei skikkelig vitaminsprøyte for alle som vil bidra til et godt resultat for Rødt.