Kandidatene i Telemark: Elisabeth Swensen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Elisabeth Swensen står på 9. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Litt om kandidaten

Elisabeth er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, spesialist i allmennmedisin og har i tillegg formell veilederkompetanse, samt arbeidet med utdanning av unge leger under utdanning.

Hun har jobbet som distriktslege/kommuneoverlege og fastlege i Seljord kommune. Elisabeth har også vært sentral i arbeidet om å bygge opp- og opprettholde en god primærlegetjeneste i distriktene. Parallelt med jobben i eget lokalområde har hun i mange år hatt en bistilling ved Universitetet i Tromsø, og hun var en initiativtaker til Nasjonalt senter for distriktsmedisin i 2001 (NSDM). I dag er dette en viktig premissleverandør i utformingen av helsetjenester i distrikt.

Nå jobber hun som overlege ved Rehabiliteringssenteret AiR i Vinje kommune som arbeider med arbeidsrettet rehabilitering, også bor hun på gården sin i Flatdal sammen med mannen sin.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

Jeg stiller til valg for Rødt fordi vi trenger et parti på Stortinget som er konsekvent anti-kapitalistisk, maktkritisk og som taler arbeidsfolks- og distriktenes sak. Det er nødvendig med et regjeringsskifte, men dersom det skal få reell betydning må Arbeiderpartiet se til venstre og ikke til høyre.

Hva er hjertesaken din?

Sosial ulikhet med vekt på såkalt “ungt utenforskap”. Ulikheten øker, det er de yngste som kommer dårligst ut mht uførhet/fattigdom. Videre trenger vi en helsetjeneste som gir mest til dem som trenger det mest. I dag er kundeperspektiv/kjøpekraft og kommersialisering i ferd med å undergrave den offentlige helsetjenesten. Selv kan jeg mest om fastlegeordningen som er under sterkt press. Og til slutt distriktspolitikk. Næringsutvikling, transport, infrastruktur og helsetjenester.