Kandidatene i Telemark: Brynhild Hanto Hardang

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Brynhild Hanto Hardang står på 8. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Litt om kandidaten

Brynhild jobber som frivilligkoordinator for Telemark Røde Kors, og hun har en bred utdanning innenfor folkekunst, kunsthistorie og prosjektledelse. Vidare har hun tretten års erfaring fra å jobbe på fem ulike sykehjem, både på somatisk- og skjermede enheter.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

Eg stiller til val for Raudt fordi me har dei beste politiske løysingane for å oppnå eit samfunn der flest mogleg kan leve frie gode liv.

Hva er hjertesaken din?

Mi hjartesak er betring av kommuneøkonomien. Meir pengar til kommunane betyr eit styrka lokaldemokrati, slik at lokale representantar får utvikle politikk basert på behova til folk som bur i bygda eller byen sin. Pengar er makt. Desentralisert makt betyr meir demokrati og valfridom for vanlege folk