Møt kandidatene: Sondre Johan Wikran Larsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Sondre Johan Wikran Larsen står på 6. plass på lista i Vestfold. Han er ansatt i eldreomsorgen og er i tillegg vikarlærer på voksenopplæringa i Sandefjord. Kampen mot forskjells-Norge er den aller viktigste saka for han nå. Klikk på bildet og les mer.

Navn: Sondre Johan Wikran Larsen

Alder: 27

Jeg er en samfunnsengasjert person som jobber innenfor eldreomsorgen og er vikarlærer på voksenopplæringa i Sandefjord. Til høsten skal jeg begynne på lektorutdanning i historie. På fritiden er jeg aktiv i lokallaget og bruker mye av tiden til politisk arbeid, siden jeg er folkevalgt i kommunestyret.

Jeg er med i Rødt fordi det er det eneste partiet som vil gjøre noe med de økende forskjellene. De økende forskjellene er også den saken jeg brenner mest for å gjøre noe med politisk. Da jeg studerte sosiologi, fikk jeg på flere områder innblikk i hva denne samfunnsutviklingen fører til og gjør med samfunnet.

Om Rødt skulle få gjennomslag for éi sak, ville jeg ønske at vi kunne få gjeninnført arveskatt for de største formuene.

I valgkamper beveger ofte Arbeiderpartiet seg i retning Rødt. Gang på gang har vi likevel sett at de blir passive og ikke handler i situasjoner der de kunne ha gjennomført ordentlig arbeiderpolitikk. Et sterkt Rødt er nødvendig for at et regjeringsskifte faktisk skal føre til et skifte i politikken.