Møt kandidatene: Margaret Nilsen

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Margaret Nilsen står på 7. plass på lista i Vestfold. Hun er gestaltterapeut med egen praksis og arbeider også som miljøterapeut i to kommuner. Arbeidstakeres rettigheter og kampen mot brutalisering av arbeidslivet er to områder hun brenner spesielt for. I tillegg ønsker hun seg et skattesystem som sørger for mer rettferdig fordeling av de verdiene vi skaper. Klikk på bildet og les mer.

Navn: Margaret Nilsen

Alder: 56 år

Jeg er utdannet gestaltterapeut (psykoterapeut) med egen praksis som ”Samtaleterapeuten i Horten”. I tillegg jobber jeg som miljøterapeut i to kommuner, som løsarbeider med lav stillingsprosent. Jeg er også leder for Norsk Forbund for Psykoterapi. Tidligere har jeg arbeidet i Kriminalomsorgen i 22 år, som fengselsbetjent, mellomleder og rådgiver. Jeg har bodd fire år på Svalbard.

Jeg er medlem i Rødt fordi det er det eneste partiet som våger å utfordre forskjells-Norge. Forskjellene mellom fattig og rik bare øker og har gjort det også under Ap-regjeringer. Jeg tror mange utfordringer i det norske samfunnet ville blitt løst, om vi greide å fordele goder og byrder bedre, slik at alle får en økonomisk trygghet og et verdig liv. Psykiske lidelser, kriminalitet, rusproblemer og dårlig fysisk helse springer ut fra dårlige levekår. Dårlige levekår går i arv, slik som gode levekår går i arv. Det burde det vært mulig å gjøre noe med. Kampen mot kapitalkreftene er en evigvarende kamp, siden mennesket ikke gir fra seg goder og ervervet makt frivillig. Politikk bør handle om bevissthet og valg for å utfordre denne utviklingen. Greier politikerne dette, vil det ha betydning for samfunnets stabilitet og utvikling. Naturen og naturressursene bør tilhøre folket.

Jeg brenner for arbeidstakeres rettigheter. Gjennom eget arbeid har jeg både sett og opplevd på kroppen hvordan arbeidslivet har blitt brutalisert og hvordan mine rettigheter er svekket. Som løsarbeider er jeg forskrekket over hvor drastisk dette har blitt rasert under åtte år med Høyre. Etter mitt syn tilhører 80 prosent av befolkningen arbeiderklassen og vi burde klare å stå sammen. Jeg er opptatt av alle de som faller utenfor i vårt samfunn, som NAV-klienter, psykisk syke og fattige. Jeg er bekymret for fremtiden for barna våre. Levestandarden går ned og de vil oppleve et arbeidsliv som vil gjøre dem syke. De unge i dag er fratatt rettigheter jeg tok som gitt, da jeg startet min yrkeskarriere for 35 år siden.

Om jeg skal velge én sak som jeg ønsker at Rødt skal få gjennomslag for, er det en mer rettferdig skattepolitikk som også hindrer økonomisk kriminalitet, hvor store penger går ut av landet.

Til deg som lurer på om du skal stemme Rødt, kan jeg si hva som har vært avgjørende for meg. Jeg bestemte meg for å stemme Rødt, da jeg skjønte at politikken har blitt forskjøvet og at Ap er mer blå i dag enn under Gerhardsens regjeringer. Vi må tilbake til den type sosialisme. Rødt er et nytt arbeiderparti for arbeidsfolk og vil skape en folkebevegelse hvor aggresjon og ansvar rettes oppover mot makthaverne. Kampen mot økte forskjeller handler ikke om misunnelse, men er et av de viktigste grepene for fred og harmoni i samfunnet.