Møt kandidatene: Ina Dølerud

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med toppkandidatene på stortingslista til Rødt Vestfold. Ina Dølerud står på 5. plass på lista i Vestfold. Hun er jurist og har spesialisert seg på å yte bistand til mennesker som ikke når fram overfor NAV. Denne erfaringa gjør at hun har et særlig godt innblikk i hvordan NAV fungerer. Klikk på bildet og les mer.

Navn: Ina Dølerud

Alder: 49 år

Jeg er jurist med rettshjelpsbevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Kunnskapene om lov og rett bruker jeg i driften av mitt eget firma, ”Rettshjelp for brukere av NAV AS”.

Jeg er med i Rødt fordi jeg ser at det stadig kuttes i ytelser til mennesker som faller utenfor ordinært arbeidsliv. I mine øyne har Rødt den beste politikken for å snu denne utviklingen.

Erfaringen fra arbeidet mitt gjør at det jeg brenner aller mest for, er saker som har med NAV å gjøre. Om Rødt skulle få gjennomslag for én bestemt sak, skulle jeg ønske at det ville være å avskaffe folketrygdloven § 11-31 om karenstid. Den fører til at syke mennesker blir stående uten inntektssikring i ett år.

Om du har tenkt litt på å stemme Rødt, men ikke helt har bestemt deg, vil jeg be deg tenke over hvordan situasjonen din ville bli, om du skulle bli langvarig syk. Ville du i en sånn situasjon ha økonomi til å klare deg uten å ha sikker inntekt i et år? Hvis svaret er nei, stem Rødt.