Kandidatene i Telemark: Ole Roger Dyrkorn

I ukene framover lar vi dere bli bedre kjent med kandidatene på stortingslista til Rødt Telemark. Ole Roger Dyrkorn står på 10. plass på lista i Telemark. Klikk på bildet og les mer.

Litt om kandidaten

Ole Roger har deltatt i parlamentarisk arbeid i mange år og har sittet som representant for RV/Rødt i Bamble kommunestyre i 32 år, og nå begynt på en ny 4 årsperiode. Han har vært aktiv medlem av LO siden 1977 og vært med å starte forbundet NOPEF, som senere ble Industri og Energi. Ole Roger var nestleder og studieleder i NOPEF-avdelinga på Rafnes. Han har hatt stor interesse for utvikling av industripolitikken og landbrukspolitikken til Rødt, hvor han har brukt mye tid på hvordan Rødt skal framstå med en politikk både for distriktene og tettsteder/byene uten å bidra til ensidig sentralisering.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

Jeg stiller til valg for Rødt, for å få demokratisk styring over økonomien og å få fjerna det økonomiske systemet kapitalismen.

Hva er hjertesaken din?

Bidra i arbeidet med å melde Norge ut av EØS-avtalen.

Dette er nødvendig for å gjenvinne nasjonal og demokratisk styring med samfunnsutviklinga og å kunne utvikle en klima og miljøvennlig nærings- og industripolitikk.