Enighet om fylkesbudsjettet for Vestfold og Telemark 2021

Kutt i politisk ledelse og administrasjon, gratis skoleskyss for alle elever og bevaring av linjer på de videregående skolene. Det nye fylkesbudsjettet byr på flere viktige seire for Rødt.

Rødt og MDG har etter forhandlinger kommet fram til enighet med posisjonspartiene SV, AP og SP om nytt budsjett for 2021 i Vestfold og Telemark. Budsjettrammene er trange og utgangspunktet fra administrasjonen var et budsjettforslag som la opp til store kutt innenfor skole, minimalt med penger til veivedlikehold, svært få investeringsprosjekter på samferdsel og kutt i kollektivtransport. Mye av årsaken til at det må spares penger
er lavere overføringer fra staten kombinert med stadig flere oppgaver for fylkeskommunen.

Likevel, har Rødt sammen med de andre rødgrønne partiene kommet fram til et budsjett med flere viktige seire for oss.

Skole:

Musikk, Dans, Drama i Larvik og Sandefjord, elektrolinja på Rjukan og naturbruk VG3 på Søve var alle viktige linjer for Rødt å forsvare. Alle disse linjene ble heldigvis reddet. Det skal bygges et et nytt kjøkken på Sandefjord VGS til Restaurant- og matfag og det startes opp et arbeid med mål om å øke rekrutteringen til faget sammen med bransjen.

Vest-Telemark VGS avdeling Seljord legges ned, men det skal bli 20 fylkeskommunale arbeidsplasser i Seljord, bedre bussforbindelse til Vest-Telemark VGS avdeling Dalen og det jobbes for å få på plass et talenthus i Seljord VGS sine lokaler. Skolestrukturen er en vanskelig sak, men for Rødt har det viktigste vært å skjerme elever og lærere fra uforsvarlige kutt. Vi har ønsket å sikre gode utdanningsmuligheter for ungdom og et desentralisert skoletilbud.

Kollektivtransport:

Gamle Vestfold fylkeskommune, med Høyre i spissen, har i 25 år søkt om dispensasjon fra regelen om
gratis skoleskyss for alle elever som bor sør og øst for E18, i realiteten 90% av Vestfolds elever. Elevene har i stedet blitt tvunget til å betale for ungdomskort. Nå blir det slutt på ordningen fra neste skoleår, takket være Rødt og resten av
posisjonen. Heretter skal alle elever i fylket vårt få gratis skoleskyss!

Administrasjon og politisk ledelse:

Det lages en modell for å gradvis kutte ned på støttefunksjoner (for eksempel HR, økonomi og eiendomsforvaltning, politisk ledelse, rådmann) og
omfordele ressursene til tjenesteområder (eks. skole, ei, kollektiv, tannhelse). Det gjøres gradvis av hensyn til de ansatte, men dette er et veldig viktig grep. Forslaget til fylkesrådmannen gikk i retning av mer byråkrati og kutt i tjenester. Nå blir det motsatt. Takket være et særlig press fra oss i Rødt, skal det også kuttes i politisk ledelse.

Andre enigheter i budsjettet som vi har væt med på å jobbe for:

  • Bevare Informasjonsteknologi og medieproduksjon-linja på Horten VGS
  • Ekstra midler til veiinvesteringer i Fyresdal, Hovin, Tuddal
  • Ekstra midler til veivedlikehold, hvorav halvparten øremerkes gang- og sykkelveier
  • Penger il å investere til solcellepaneler på noen av åre fylkeskommunale bygg.
  • Kulturmidler til Dansekunst i Grenland, ny teatersal på Teater Ibsen, støtte til Sølvåren
  • 100 000,- til Berg museum i Kragerø
  • 200 000,- til Gildehallen på Borre
  • Styrket tilskuddspott til næringsliv og kultur
  • Egne tilskuddsmidler til integrering og grasrotorganisasjoner på innvandringsfeltet