Nyhetsarkiv2023

Rødt i Agder har mange flotte ungdomskandidater på valglistene

Rødt i Agder har mange flotte ungdomskandidater på valglistene

Riktig god valgkampstart! Vi er svært kry over at flere kommuner i fylket for første gang stiller egen liste, og at flere har sikret god representasjon av minoriteter og kvinner. Det vi ønsker å trekke mest frem, er alle ungdomskandidatene som står på disse listene! Vi har hele 19 ungdomskandidater fordelt på listene til Birkenes, Grimstad, Lindesnes, Kristiansand, Vennesla og Flekkefjord! Vi har til og med hele TRE ungdomskandidater som er sine kommuners ordførerkandidater! I tiden frem mot valget skal vi stolt vise frem flere av kandidatene, så dere kan bli bedre kjent med de unge og lovende som skal føre stødig og rettferdig Rødt-politikk både under og etter valgkampen. Klikk på bildet og se den fullstendige lista over Agders ungdomskandidater.

Landsmøte 21.-23.4 2023

Landsmøte 21.-23.4 2023

Rødt Agders delegasjon på landsmøtet i Stavanger klare for ei helg med gode og viktige diskusjoner.

2022

Nytt styre i Rødt Agder

Nytt styre i Rødt Agder

Fylkesstyret ble valgt på fylkesårsmøtet 26. mars 2023, og består av et arbeidsutvalg og en samling geografiske representanter. Arbeidsutvalget: Marit Faanes (leder), Roy F. Hansen (nestleder), Olav Mosfjell (økonomiansvarlig), Grete Olsen, Tom Hausland, Tyra Felberg Valle og Alexandra Joy Øhrn Fredwall (RU). Geografiske representanter: Lætif Akber, Christy Daasnes, Unni Wold, Thorstein Johannessen, Steffen Hovde, Lars Pihl, Astrid Helene Ege Pedersen, Vidar Iversen, Georg Trøber, Marte Amalie Olsen

2021

Vetle Tvedt - nytt stjerneskudd i Rødt Agder

Vetle Tvedt - nytt stjerneskudd i Rødt Agder

Vi fikk 128 nye medlemmer i Rødt Agder i løpet av valgkampen (1.6.2021 til d.d.), og Vetle var én av dem. Han hev seg like gjerne rundt og ble standaktivist med én gang, og han har en klar oppfordring til alle som brenner inne med engasjement...

Intervju: Christopher Wahl, 4. kandidat til Stortinget i Vest-Agder

Intervju: Christopher Wahl, 4. kandidat til Stortinget i Vest-Agder

"...det gøyeste er å snakke om politikken til Rødt for mennesker som ikke har hørt så mye om den utrolig bra politikken vi har, der man ser de får et AHA- øyeblikk."

Intervju: Andrew Windtwood, 3. kandidat til Stortinget for Aust-Agder

Intervju: Andrew Windtwood, 3. kandidat til Stortinget for Aust-Agder

"Vår politikk er bygget på en mer rettferdig fordeling av goder og byrder, og en styrking av både det lokale og nasjonale demokratiet. Dette tror jeg de aller, aller fleste av oss kan enes om."

Intervju: Hanne Trine Helland Ellefsen, 2. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

Intervju: Hanne Trine Helland Ellefsen, 2. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

"Rødt har jobbet beinhardt for at den viktige satsingen på miljø og klima skal få det fokuset som er nødvendig samtidig som det er viktig for oss at tiltakene som iverksettes ikke rammer usosialt -og vi har ikke tenkt å gi oss! I tillegg er Rødt vårt eneste reelle fredsparti, noe som er ekstremt viktig for meg personlig."

Intervju: Helle Qvale Ringereide, 3. kandidat til stortinget i Vest-Agder

Intervju: Helle Qvale Ringereide, 3. kandidat til stortinget i Vest-Agder

"Det er noe spesielt ved å komme inn i en hektisk valgkamp – litt som å surfe på en bølge eller hive seg på en karusell. Ganske artig faktisk."

Intervju: Tyra Felberg Valle, 4. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

Intervju: Tyra Felberg Valle, 4. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

"...jeg vet hvor skjevt godene fordeles, og hvordan de som allerede har lite må belage seg på enda mindre i en krisesituasjon, slik sittende regjering har prioritert beredskapen."

Intervju: Ayat Majbel Saeid, 2. kandidat til Stortinget i Vest-Agder

Intervju: Ayat Majbel Saeid, 2. kandidat til Stortinget i Vest-Agder

"Kvinnekampen og hvordan Rødt forholder seg til den veldig viktig for meg. Jeg opplever at den har en mye mer genuin plass i Rødt enn de andre partiene på venstresida. Vi driver kvinnekamp fordi vi veit at det er viktig å frigjøre kvinner, ikke fordi vi skal vinne poeng på det hos velgere eller kollegaer i politikken."

Intervju: Lætif Akber, 1. kandidat til Stortinget for Aust-Agder

Intervju: Lætif Akber, 1. kandidat til Stortinget for Aust-Agder

"Stemmer du på Rødt, så forsikrer du deg om at Norge blir et mer sosialistisk samfunn hvor velferd prioriteres høyere enn skattelettelse til de rike. Jeg oppfordrer alle til å tørre å tenke nytt!"

Uttalelse fra Rødt Agder: Norge må slutte seg til atomvåpenforbudet

22. januar 2021 trådte FNs traktat om forbud mot atomvåpen i kraft. Traktaten forbyr bl.a. bruk, produksjon, lagring og transport av atomvåpen for de statene som har sluttet seg til. Per nå har 122 stater stemt for traktaten, 86 stater signert den og 52 stater ratifisert den. Norge er dessverre ikke blant disse statene.

Intervju: Kasper Bekkeli Espeland, 1. kandidat til stortinget for Vest-Agder

Intervju: Kasper Bekkeli Espeland, 1. kandidat til stortinget for Vest-Agder

Kasper Bekkeli Espeland er opptatt av at forskjellene i samfunnet øker, og det må det gjøres noe med. - Makt og rikdom konsentreres på toppen, mens vanlige folks problemer overses. Jeg vil ta kampen opp mot økt fattigdom og mot forskjells-Norge, sier Espeland.

2020

Kvinnelønn, lavtlønnsarbeid og økende forskjeller

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020, men på grunn av utsatt tariffoppgjør har den ikke blitt sendt til media.

Styrk, ikke svekk utkantstasjonene

Styrk, ikke svekk utkantstasjonene

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Stopp konsesjonen til NorthConnect

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Ikke kall det en fredsplan

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Nye lokallag i Rødt Agder

Nye lokallag i Rødt Agder

Denne uka så to nye lokallag verdens lys: hils på Rødt Froland og Rødt Vegårshei!

2019

Velkommen til høstsamling/organisasjonskurs på Hald Pensjonat 22. - 24. november

Velkommen til høstsamling/organisasjonskurs på Hald Pensjonat 22. - 24. november

I år har vi valgt å bruke den årlige høstsamlingen til Rødt Agder på et helgekurs i organisasjonsbygging. Alle våre medlemmer er hjertelig velkomne til Hald i Mandal, 22. - 24. november

Møt Rødt-kandidatene: Miriam Ormøy Ibsen

Møt Rødt-kandidatene: Miriam Ormøy Ibsen

Studenten Miriam brenner for et inkluderende samfunn med en bedre BPA-ordning. Bli bedre kjent med niendeplassen på fylkestingslista:

Møt Rødt-kandidatene: Mano Golshan

Møt Rødt-kandidatene: Mano Golshan

HR-medarbeideren Mano mener likegyldighet er hans verste politiske fiende, og hvis kan kunne styrt i Agder for én dag ville han satt i gang prosjekter med gratis kollektivtransport. Bli bedre kjent med Rødt Agders kandidat nummer 10.

Møt Rødt-kandidatene: Roy Hansen

Møt Rødt-kandidatene: Roy Hansen

Venneslamann. Fagforeningsmann. Havnearbeider. Roy Hansen er ordførerkandidat for Rødt i Vennesla - og han står på 6. plass på Rødt Agder sin liste til fylkestingsvalget. Bli bedre kjent med Roy i dette intervjuet.

Møt Rødt-kandidatene: Janne Rørvik

Møt Rødt-kandidatene: Janne Rørvik

Kampen mot alle former for utenforskap - det er Jannes kjepphest! Bli bedre kjent med vår 7. kandidat til fylkestingsvalget.

Møt Rødt-kandidatene: Jon-Espen Syversen

Møt Rødt-kandidatene: Jon-Espen Syversen

Jon-Espen anser seg selv som en tålmodig mann, men foretaksmodellen har han fått nok av. Bli bedre kjent med Rødt Agder sin 8. kandidat.

Møt Rødt-kandidatene: Helle Qvale Ringereide

Møt Rødt-kandidatene: Helle Qvale Ringereide

Bli bedre kjent med Helle, vår tredjekandidat til årets fylkestingsvalg. "Mennesker er helt og grunnleggende avhengig av naturen for å skaffe til veie mat, vann og energi. Måten vi gjør dette på i dag er i mange tilfeller helt uforsvarlig"

Møt Rødt-kandidatene: Knut Henning Thygesen

Møt Rødt-kandidatene: Knut Henning Thygesen

Knut Henning er Rødts andrekandidat til årets fylkestingsvalg. Han ønsker seg en miljø- og klimapolitikk der ord og planer fører til handling, og mener det haster med å bygge ut Sørlandsbanen.

Møt Rødt-kandidatene: Kristian Pedersen

Møt Rødt-kandidatene: Kristian Pedersen

Industriarbeideren Kristian kaller en spade for en spade, og mener en satsing på norsk industri er en av de beste miljøsatsingene vi kan gjøre.

Møt Rødt-kandidatene: Ayat Majbel Saeid

Møt Rødt-kandidatene: Ayat Majbel Saeid

Ayat (19) var lei av at alle skulle snakke på hennes vegne, så hun tok heller fatt på politikken selv. Nå mener hun det haster å gjøre Agder mer solidarisk. "Vi må ta en kamp for likestilling og rettferdighet i fylket vårt."

Møt Rødt-kandidatene: Vivian Jacobsen

Møt Rødt-kandidatene: Vivian Jacobsen

Frisør, tillitsvalgt, fylkesordførerkandidat - og glødende engasjert for et rettferdig arbeidsliv. Vivian Jacobsen ønsker mer åpenhet rundt politiske avgjørelser, og mener mange folkevalgte kunne trengt kursing.