Siste nytt

Kvinnelønn, lavtlønnsarbeid og økende forskjeller

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020, men på grunn av utsatt tariffoppgjør har den ikke blitt sendt til media.

Styrk, ikke svekk utkantstasjonene

Styrk, ikke svekk utkantstasjonene

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Stopp konsesjonen til NorthConnect

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

Kontakt oss

Leder

E-post

agder@roedt.no

Lokallag