Siste nytt

Intervju: Hanne Trine Helland Ellefsen, 2. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

Intervju: Hanne Trine Helland Ellefsen, 2. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

"Rødt har jobbet beinhardt for at den viktige satsingen på miljø og klima skal få det fokuset som er nødvendig samtidig som det er viktig for oss at tiltakene som iverksettes ikke rammer usosialt -og vi har ikke tenkt å gi oss! I tillegg er Rødt vårt eneste reelle fredsparti, noe som er ekstremt viktig for meg personlig."

Intervju: Tyra Felberg Valle, 4. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

Intervju: Tyra Felberg Valle, 4. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

"...jeg vet hvor skjevt godene fordeles, og hvordan de som allerede har lite må belage seg på enda mindre i en krisesituasjon, slik sittende regjering har prioritert beredskapen."

Intervju: Ayat Majbel Saeid, 2. kandidat til Stortinget i Vest-Agder

Intervju: Ayat Majbel Saeid, 2. kandidat til Stortinget i Vest-Agder

"Kvinnekampen og hvordan Rødt forholder seg til den veldig viktig for meg. Jeg opplever at den har en mye mer genuin plass i Rødt enn de andre partiene på venstresida. Vi driver kvinnekamp fordi vi veit at det er viktig å frigjøre kvinner, ikke fordi vi skal vinne poeng på det hos velgere eller kollegaer i politikken."

Kontakt oss

Leder

KEP

Kristian Engenes Pedersen

98414520

kristian.pedersen89@gmail.com

E-post

agder@roedt.no

Lokallag