Intervju: Kasper Bekkeli Espeland, 1. kandidat til stortinget for Vest-Agder

Kasper Bekkeli Espeland er opptatt av at forskjellene i samfunnet øker, og det må det gjøres noe med. - Makt og rikdom konsentreres på toppen, mens vanlige folks problemer overses. Jeg vil ta kampen opp mot økt fattigdom og mot forskjells-Norge, sier Espeland.

foto T.D Hansen

Skrevet av: Lillian Drange

Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller. Likevel fortsetter forskjellene å vokse. Rødt er partiet som vil ta kampen opp mot de stadig økende forskjellene i samfunnet. Rødt har hatt stor økning i Agder, og Kasper Bekkeli Espeland er klar til å forlate bystyreplassen sin og ta plass på Stortinget.

Kasper Bekkeli Espeland er bosatt i Søgne, en kommune som ble tvangssammenslått med Kristiansand. Han jobber i Kristiansand som lærer på Karuss skole. Der er han også arbeidsplasstillitsvalgt. Kasper er gift, har to barn i barnehagealder og studerte på New Zealand. Politikk og partiet Rødt har vært hjertebarn for Kasper, og han har tidligere vært lokallagsleder i Rødt Kristiansand. Han har også vært landsstyrerepresentant i 4 år. Kasper ble valgt inn i bystyret i Kristiansand i 2019.

Hvorfor vil du på Stortinget fra Agder?

Fordi Agder er en region som trenger et løft fra Stortinget når det kommer til barnefattigdom, likestilling, industrisatsing og en stans i sentraliseringa som den sittende regjeringa har stått for. Og fordi jeg sammen med partiet mitt vil være med å gi makt til de som er lengst fra der avgjørelsene tas, men som ofte er de som blir negativt påvirket av avgjørelser. Mitt budskap i valgkampen er at man kan forandre verden, i hvert fall vår lille del av den.

Kampen mot forskjells-Norge er en sak som partiet Rødt ser på som svært viktig. Dersom jeg kommer inn på Stortinget, vil jeg rette søkelyset mot tiltak som gjelder barn og unge. Det vil være en av de viktigste sakene for meg å bedre situasjonen for barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd. Bare i Kristiansand er det over 3000 barn som vokser opp i fattigdom. Den politikken som regjeringen Solberg fører, skapet et samfunn med økende forskjeller. Jeg vil i Rødt jobbe for det motsatte, sier en engasjert Bekkeli Espeland.

Agder kommer dårlig ut på undersøkelser om levekår. Det ser man særlig blant alle de som jobber deltid.Mange uførepensjonister som kunne vært i arbeid, dersom man hadde hatt tilrettelagt arbeid å tilby. Psykisk helse blant barn og unge er også et tema som må løftes i Agder. Tall på barn og unge som sliter, er dessverre økende. Dette er viktige saker som Bekkeli Espeland forteller han vil løfte fram.

Hvorfor mener du at man skal stemme Rødt?

Jeg mener at man skal stemme Rødt fordi Rødt tar kampen mot forskjells-Norge. De økende forskjellene må vi gjøre noe med det. Vi må slutte å gi skatteletter til de rike og de rike må betale mer inn til fellesskapet. Det må bli slutt på å kutt i stønader til folk som sliter, og man må slutte med å si at til dem at de må komme seg opp av sofaen. Rødt tar tydelig parti med de svake og mot de rike. Bekkeli Espeland understreker at Rødt ikke er redde for å ta i bruk kraftige virkemidler.

En annen viktig grunn til å stemme Rødt er klimapolitikken. Rødt er det eneste partiet som er systemkritisk, og som har en plan både for å kutte utslippene og samtidig skape flere nye bærekraftige arbeidsplasser. Rødt har en konkret plan for en rettferdig miljøpolitikk som både vi gi nedgang i ulikheter, arbeidsløshet og utslipp. Rødt vil utvikle og bygge ut en bærekraftig industri, satse på jernbane og kollektiv transport. I tillegg, sier en engasjert Espeland at Rødt er klare på «Nei til vindmøller på land».

Hva vil du si Bekkeli Espeland, til de som vurderer å stemme Rødt i Agder eller som vil ta steget å bli aktiv i valgkampen?

Denne valgkampen kan bli det virkelige gjennombruddet for Rødt. I lang tid har partiet Rødt ligget rett rundt sperregrensen eller like over sperregrensen på meningsmålinger. Det at Rødt kommer over sperregrensen kan være det som utgjør om det blir fire nye år med Erna Solberg eller med ikke. Og fire nye år med Erna Solberg, er ingen god løsning, mener Espeland klart. Rødt kan og vil bruke sin posisjon på Stortinget til å faktisk gjøre, være både kritiske og pådrivere. Derfor er hver eneste stemme til Rødt viktig, også i Agder.

De som vurderer å bli aktive i valgkampen vil jeg invitere til å bli med på laget. Rødt er partiet av og med vanlige folk som bidrar med det de kan. Rødt trenger alle, og alle er viktige. Og betyr noe. Bekkeli Espeland minner på Rødt sitt slagord «Fordi Fellesskap fungerer». Rødt trenger folk som kommer med forslag til saker, deler saker i sosiale medier, står på stand, snakker med venner om Rødt sin politikk, deler ut brosjyrer både på stand og i postkasser, koker kaffe, steker vafler og mye mer. Alle er velkomne til å delta og bidra i valgkampen. Er du i tvil? Ring meg, så skal jeg overbevise deg!

Resten av stortingsvalglista for Rødt i Vest-Agder ser slik ut:

 1. Kasper Bekkeli Espeland
 2. Ayat Majbel Saeid
 3. Helle Qvale Ringereide
 4. Christopher Wahl
 5. Roy Frivold Hansen
 6. Mette-Mari Hallingstad
 7. Per Roger Pedersen
 8. Lisbeth Reed
 9. Øystein Bekkevold
 10. Marie Christina Markussen Tvedt
 11. Snorre Log Skage
 12. Linn Iren Oland