Møt Rødt-kandidatene: Miriam Ormøy Ibsen

Studenten Miriam brenner for et inkluderende samfunn med en bedre BPA-ordning. Bli bedre kjent med niendeplassen på fylkestingslista:

Navn: Miriam Ormøy Ibsen

Alder: 30

Yrke: Student

Lokallag: Kristiansand (Søm)

Hei, Miriam! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Fordi Rødt er det partiet jeg føler er mest inkluderende. Både internt i partiet og med politikken vi fronter. Her kan jeg bidra i kampen for et mer likestilt samfunn.

Hva er sosialisme for deg?
Et samfunn der alle er velkomne med sine styrker

Hva driver du med til daglig?
Jeg er student

Hva er din store kjepphest?
Å normalisere minoriteter (særlig mennesker med funksjonsnedsettelser) inn i samfunnet. Snakke de med nedsatt funksjonsnedsettelser opp og inn i samfunnet - vi er alle individer, og alle er forskjellig. Det å ha en funksjonsnedsettelse trenger ikke være større forskjell enn forskjellen på deg og din nabo.

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder – i dag! – hva ville det vært?
At alle har lik rett til å leve sitt liv, og ikke bare overleve. Jeg brenner for en mer lik BPA-ordning, på landsbasis.

Hva er din beste egenskap?
Jeg er tålmodig. Det kommer godt med, både i politikk og på hjemmebane.

Hvem er din største politiske fiende?
Ingen nevnt, ingen glemt...