Intervju: Andrew Windtwood, 3. kandidat til Stortinget for Aust-Agder

"Vår politikk er bygget på en mer rettferdig fordeling av goder og byrder, og en styrking av både det lokale og nasjonale demokratiet. Dette tror jeg de aller, aller fleste av oss kan enes om."

Foto: Tyra Felberg Valle

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å involvere meg. Bidra med det jeg kan og klarer for at det samfunnet som jeg mener at går i en uheldig retning kan vende og snu mot noe bedre. Noe mer rettferdig for alle sammen. Jeg har alltid hatt meninger, men har kommet til et tidspunkt der jeg mener det er på tide å bli med å gjøre noe for å oppnå forandring.

Hva driver du med til daglig?

I mange år har jeg jobba i bryggeribransjen med å lage såkalt craft-øl. Før det jobba jeg en ti års tid i filmbransjen som lydteknikker. Nå er jeg straks i gang med å gjøre noe ganske nytt, og starte studier i sykepleie!

Hva er din store kjepphest?

Etter å ha vært lokalpolitiker i et par år nå, har jeg funnet ut at nesten alle saker kan bli en kjepphest når den ligger på bordet foran deg. Om det er tomtegrenser i skjæra, bekjempelse av barnefattigdom over kommunalbudsjettet, motorveiutbyggingens naturovergrep eller bygningsvern i Risør. Alle saker har en kjerne i seg som engasjerer! Men før jeg entret politikken som aktiv kandidat for to år siden, var innvandrings- og inkluderingspolitikk, antirasisme, antikrig og kjønnspolitikk mine kjeppheser rundt kafébordet. Nå kan det se ut som at foretaksmodellen innen helsevesenet også vil seile opp og bli et tema som interesserer meg videre.

Hva er det gøyeste/verste med å drive valgkamp?

Det er hyggelig og interessant å snakke med folk. Nesten uansett. Jeg synes det er interessant å høre andres overveide meninger om temaer vi ikke er enige om. Det er lærerikt og nyttig. Det vanskeligste jeg opplever er å skulle være så bastant i mine meninger. Jeg er en ganske pragmatisk fyr, og tror i hvert fall selv at jeg evner se verdier i flere sider av en sak. Det er ikke alltid lett når man har gått til torgs for å forfekte én sannhet eller ett svar. Spesielt i saker der jeg ikke er enig med mitt eget parti. Men det er en læring i det også!

Hva er din beste egenskap?

Jeg tror at jeg jevnt over er en ganske hyggelig fyr. Jeg ser det også som en styrke å være litt pragmatisk og ikke alltid like bastant, selv om noen sikkert er uenig i det.

Hva ønsker du å si til h*n som vurderer å stemme på Rødt i år?

Først og fremst ville spurt h*n om hva som opptar h*n, og lytta og snakket om det. Jeg ville også oppfordra h*n til å sette seg inn i kortversjonen av programmet vårt! Mange av de mytene folk går rundt med i hodene sine om Rødt, stemmer overhodet ikke. Jeg tror at hvis vi spør den enkelte med motforestillinger om Rødt, om hvilke av våre politiske saker de faktisk er uenige i, vil mange oppdage at det ikke er mange saker. Vår politikk er bygget på en mer rettferdig fordeling av goder og byrder, og en styrking av både det lokale og nasjonale demokratiet. Dette tror jeg de aller, aller fleste av oss kan enes om.