Møt Rødt-kandidatene: Knut Henning Thygesen

Knut Henning er Rødts andrekandidat til årets fylkestingsvalg. Han ønsker seg en miljø- og klimapolitikk der ord og planer fører til handling, og mener det haster med å bygge ut Sørlandsbanen.

Navn: Knut Henning Thygesen

Alder: 66

Yrke: Tømrer

Lokallag: Rødt Risør

Hei, Knut Henning! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
For å gi kommunestyret og fylkestinget en ny stemme. En stemme som vil utvide folkestyret, og øke endringsviljen og gjennomføringskraften på alt som styrker miljøtiltak og minsker forskjeller.

Hva er sosialisme for deg?
Utvidet folkestyre.

Hva driver du med til daglig?

Jeg er tømrer og forfatter.

Hva er din store kjepphest?

En miljø- og klimapolitikk der ord og planer fører til handling.

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder – i dag! – hva ville det vært?
Bygge ut Sørlandsbanen til et godt, moderne tilbud med to spor - slik at transporttilbudet for både gods og persontrafikk kan konkurrere ut veitransport.

Hva er din beste egenskap?
Jeg er god på å bruke den lange politiske erfaringen min til å få gjennomslag for saker som angår folk flest, og miljøet vårt.

Hvem er din største politiske fiende?
Det store, usynlige maktapparatet i samfunnet, som lister seg på tå for at folk ikke skal oppdage deres røvertokt.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er svaret på det?
Om jeg og Rødt støtter folkemord, væpna revolusjon, diktatur, undertrykking og sensurering av folket - slik deler av media og politiske motstandere vil ha det til (særlig nå som Rødt er i framgang).

Det gjør jeg ikke, er svaret på det.