Møt Rødt-kandidatene: Helle Qvale Ringereide

Bli bedre kjent med Helle, vår tredjekandidat til årets fylkestingsvalg. "Mennesker er helt og grunnleggende avhengig av naturen for å skaffe til veie mat, vann og energi. Måten vi gjør dette på i dag er i mange tilfeller helt uforsvarlig"

Navn: Helle Qvale Ringereide

Alder: 28 år

Yrke: Student

Lokallag: Rødt (Nye) Lyngdal

Hei Helle! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Jeg stiller til valg fordi jeg mener at deltakelse og engasjement er helt avgjørende for at demokratiet vårt skal fungere. Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg mener at rettferdighet burde ha en mye mer sentral plass når vi former samfunnet vårt.

Hva er sosialisme for deg?
Sosialisme står for meg som en vei til reell utvidelse av demokratiet. Større demokratisk kontroll over økonomien, tror jeg at vil bidra til å nedkjempe noen av undertrykkinga og utbyttinga som vi lever med både i Norge og i verden.

Hva driver du med til daglig?
Jeg bor på et småbruk i Audnedal med samboer, hund, katt og høner. De siste årene har jeg arbeidet som lærer ved videregående skole, men det kommende året skal jeg vie mye av tiden min til å skrive en masteroppgave i sosiologi.

Hva er din store kjepphest?
Rettferdig og fornuftig bruk av naturressurser. Mennesker er helt og grunnleggende avhengig av naturen for å skaffe til veie mat, vann og energi. Måten vi gjør dette på i dag er i mange tilfeller helt uforsvarlig. Politikere må bidra til ei utvikling der vi produserer og høster mat basert på, lokale, naturlige forutsetninger. Produksjoner som for eksempel baserer seg på importert fôr, er ikke god bruk av land – ikke godt landbruk. Vi må spille på lag med både naturen og lokalsamfunn!

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder - i dag! - hva ville det vært?
Jeg ville snudd den politiske sentraliseringa. Kommunereformen flytter politikken lenger unna folks hverdag, og all erfaring tilsier at politisk deltakelse kommer til å synke. Realiteten er at folk i ulike deler av Norge og ulike deler av Agder lever ganske ulike liv, og har som følger ganske ulike behov og preferanser. Derfor er det viktig at mange avgjørelser tas av og i lokalsamfunnene selv!

Hva er din beste egenskap?
Jeg pleier å være rolig og fattet. Det er egenskaper som ofte kommer godt med, spesielt når verden rundt meg er kaotisk og hektisk. Også er jeg ganske flink til å rygge med tilhenger.

Hvem er din største politiske fiende?
Ingen. Men om du spør hva jeg kjemper mot, så er svaret ganske klart. Privatisering og sentralisering av makt og ressurser. Idéen om at privat eiendom og retten til å skalte og valte med andremenneskers liv er det samme som «frihet», står for meg som en egoistisk, til og med tyrannisk, forståelse av ordet. Dette må vi kjempe mot i fellesskap. Slik jeg ser det, kan ikke frihet være frihet til å undertrykke eller utbytte andre mennesker.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er i så fall svaret på det?
Kanskje noe om hvordan det har vært å være ny i politikken? Det er spennende, meningsfullt og ikke særlig vanskelig. Jeg meldte meg først inn i Rødt for to år siden. For meg virket tanken på å involvere meg litt overveldende, men etter å ha tatt det lille steget og hatt kontakt med lokallaget var det lett å bli med på saker. Det trenger og bør ikke være skummelt eller vanskelig. Jo flere som deler på «jobben» jo bedre er det for demokratiet og oss alle!