Intervju: Hanne Trine Helland Ellefsen, 2. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

"Rødt har jobbet beinhardt for at den viktige satsingen på miljø og klima skal få det fokuset som er nødvendig samtidig som det er viktig for oss at tiltakene som iverksettes ikke rammer usosialt -og vi har ikke tenkt å gi oss! I tillegg er Rødt vårt eneste reelle fredsparti, noe som er ekstremt viktig for meg personlig."

Foto: Tyra Felberg Valle

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg mener kampen mot økte forskjeller i samfunnet vårt, og i verden nå er viktigere enn noen gang. Rødt har stått på i kampen for profittfri velferd i en årrekke. Rødt har foreslått reduserte politiker- og topplederlønninger gjentatte ganger (og blitt nedstemt hver gang). Rødt har jobbet beinhardt for at den viktige satsingen på miljø og klima skal få det fokuset som er nødvendig samtidig som det er viktig for oss at tiltakene som iverksettes ikke rammer usosialt -og vi har ikke tenkt å gi oss! I tillegg er Rødt vårt eneste reelle fredsparti, noe som er ekstremt viktig for meg personlig.

Hva driver du med til daglig?

Til daglig jobber jeg som programrådgiver for Flyktningtjenesten i Risør. Mine oppgaver der består hovedsakelig i å bistå nybosatte flyktninger i prosessen med å bli kjent med og tilpasse seg det norske samfunnet og å bli klare for arbeid eller utdanning her. Jeg treffer utrolig mange spennende og flotte folk og jobben min gir meg veldig mye.

Hva er din store kjepphest?

En av mine hjertesaker er likestilling. Jeg ønsker meg et samfunn hvor alle har like muligheter til å lykkes uavhengig av kjønn, etnisitet, legning, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Jeg vil være med å bidra til at dette blir en realitet gjennom å jobbe for et sterkt Rødt på Stortinget fra 2021.

Hva er det gøyeste/verste med å drive valgkamp?

Det gøyeste med å være politisk aktiv og å drive valgkamp er å treffe og bli kjent med nye mennesker, både partikollegaer, politiske motstandere og andre som er interessert i å utveksle tanker og meninger i en hyggelig tone.

Hva er din beste egenskap?

Jeg ønsker å forstå den jeg snakker med og å se ting fra flere sider noe jeg mener kan være en fordel i det politiske arbeidet.

Hva ønsker du å si til h*n som vurderer å stemme på Rødt i år?

Til deg som vurderer å stemme på Rødt i år vil jeg si: GJØR DET! Bruk din stemme for å styrke fellesskapet og utjevne forskjeller. Gi oss sjansen!