Intervju: Tyra Felberg Valle, 4. kandidat til Stortinget fra Aust-Agder

"...jeg vet hvor skjevt godene fordeles, og hvordan de som allerede har lite må belage seg på enda mindre i en krisesituasjon, slik sittende regjering har prioritert beredskapen."

Foto: Andrew Windtwood

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg ønsker å utgjøre en forskjell for politikken som føres lokalt og nasjonalt, siden jeg vet hvor skjevt godene fordeles, og hvordan de som allerede har lite må belage seg på enda mindre i en krisesituasjon, slik sittende regjering har prioritert beredskapen. Jeg er en av de mange som har blitt hardt rammet, og har virkelig kjent på kroppen når bedriftseiere har blitt prioritert for økonomisk krisehjelp, istedenfor privatpersoner som allerede lever langt under fattigdomsgrensa. Slik neglisjering unner jeg ingen.

Hva driver du med til daglig?
Jeg er arbeidsledig, og har vært dette siden før pandemien startet. Jeg vier derfor mye av fritiden min til politisk engasjement, og er også styremedlem i to frivillige kulturforeninger lokalt i Grimstad, såvel som Rødts representant i kommunens kontrollutvalg.

Hva er din store kjepphest?
Troverdighet og kunnskap er viktig for meg, og jeg uttaler meg derfor om saker jeg har under huden. I mitt tilfelle er dette realistiske satser på stipend og studielån for studenter basert på de faktiske utgiftene som medfølger, et fungerende velferdssystem (enhver som har vært nødt til å være ufrivillig bruker av NAV-systemet vet at det per dags dato er svært dysfunksjonelt), likestilling,, inkludering, mangfold, en bærekraftig utvikling og at vi skal ha et samfunn og et arbeidsliv med plass og den fortjente respekt ovenfor alle yrker, siden vi alle er viktige bærebjelker for å få det hele til å gå rundt. Pandemien vi nå er rammet av er et glimrende eksempel på hvilke yrker som utgjør de mest kritiske samfunnsfunksjonene, og dette er ikke administrerende direktører.

Hva er det gøyeste/verste med å drive valgkamp?
Å utveksle politiske argumenter og danne politisk debatt er noe jeg er veldig glad i, siden man trenger to for å føre en samtale, som jeg foretrekker ovenfor appell. Det er ikke derimot alle samtalene som blir fruktbare, siden man aldri vet hvem man møter, eller hvor de har sine kilder fra. Man blir dessuten satt på noen prøvelser når man til stadighet må svare for de samme misoppfatningene, men jeg klarer heldigvis å ta det med et smil både første og tiende gangen.

Hva er din beste egenskap?
Jeg er flink til å tilpasse språk og sjargong for å uttrykke meg forståelig ovenfor forskjellige mennesker. Store ord er lite verdt om budskapet ikke når frem, og det er derfor viktig for meg å gjøre meg forstått av folk flest, siden Rødts politikk er det beste for folk flest.

Hva ønsker du å si til h*n som vurderer å stemme på Rødt i år?
Hvis man er en av de mange som ikke vet om de ønsker å stemme eller er føler deres stemme ikke teller siden "ingen holder det de lover", vil jeg gjerne be dem om å gi Rødt en sjanse. Med kun ett mandat på Stortinget har vi vist ivrig handlekraft fra dag én, og har klart å utrette mye med å fremme forslag for å minke forskjellene, offentliggjøre politiske vedtak, samt mistillitsforslaget som felte en kritikkverdig tidligere justisminister. Politikken vår er uendret siden før vi kom inn på Stortinget, og er klare for å fortsette med vårt mål som er et mer rettferdig og bærekraftig samfunn for alle nordmenn. Jeg vil tørre å påstå at vi har ført en tydeligere politikk vi har fulgt så langt det lar seg gjøre med ett mandat enn de nåværende og forhenværende posisjonspartiene har klart å utrette av valgløfter, og kan love enda mer om vi får stemt inn flere mandater ved årets valg. Jeg håper virkelig at jeg blir en av dem, og jeg lover å bruke stemmen min til å løfte frem både de lavlønte, syke, uføre, skeive, innvandrere, papirløse og mannen i gata, og aktivt jobbe for å styrke deres rettigheter.