Ikke kall det en fredsplan

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Agders fylkesårsmøte lørdag 7. mars 2020.

«Århundrets avtale» kalte Trump den såkalte fredsplanen han la fram sammen med Netanyahu. Og ubeskjeden som han er, erklærte Trump at planen ville sikre fred i Midtøsten og løse «konflikten» mellom Israel og Palestina. Problemet er bare det at planen lanserer et fiendtlig angrep på selve ideen om israelsk-palestinsk fred. Hvordan skal man ellers karakterisere en plan som forsøker å gi legitimitet til Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk. Koloniene på Vestbredden, som er ulovlige ifølge folkeretten, vil etter planen bli annektert. Det samme vil skje med Jordandalen. Det innebærer at 60 prosent av Vestbredden blir ulovlig lagt til Israel. Det palestinerne aller nådigst skal få tildelt er noen Bantustans. De vil bli omringet av land Israel har annektert, uten kontroll med vannressurser eller ytre sikkerhet. Og de palestinske flyktningene skal ikke få vende hjem. Det gjøres helt klart. Kompensasjon skal de heller ikke få utbetalt. Overraskende er ikke dette når det kommer fra Trump. Men flyktningspørsmålet er helt grunnleggende for å forstå den palestinske katastrofen.Og det er avgjørende at flyktningene får innfridd sine rettigheter til retur og kompensasjon, slik det er slått fast i FN-resolusjon 194.

«Århundrets avtale» er en fiendtlig plan som ydmyker og håner det palestinske folket. Den er kontant blitt avvist av palestinerne selv. Men det er også en farlig plan. Den er farlig i den forstand at den imperialistiske stormakten USA legitimerer folkerettsbrudd. Slik fortsetter Trump sin politikk etter at han tidligere har anerkjent annekteringen av den syriske Golanhøyden og Øst-Jerusalem. Det er altså ikke bare Russland som har imperialistiske interesser og som mener at en stormakt er berettiget til å heve seg over folkeretten!

I solidaritet med det palestinske folket vil Rødt Agder kjempe for at folkeretten blir respektert. Å gjøre det er samtidig i vår egen interesse som et lite folk, for stormakter kan man aldri stole på.

Videre krever Rødt Agder:

  • At den norske regjeringen fordømmer planene om å annektere de ulovlige koloniene på Vestbredden og Jordandalen
  • At regjeringen jobber aktivt for at de palestinske flyktningene skal få innfridd sine rettigheter
  • At regjeringen vedtar sanksjoner mot Israel


signert
Årsmøtet i Rødt Agder