Møt Rødt-kandidatene: Mano Golshan

HR-medarbeideren Mano mener likegyldighet er hans verste politiske fiende, og hvis kan kunne styrt i Agder for én dag ville han satt i gang prosjekter med gratis kollektivtransport. Bli bedre kjent med Rødt Agders kandidat nummer 10.

Navn: Ghodratollah Golshan (Mano)

Alder: 58 år

Yrke: HR-medarbeider

Lokallag: Kristiansand

Hei, Mano! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Jeg stiller til valg for Rødt fordi med så mye urettferdighet både lokalt og i verden trenger vi en annen verden, en annen politikk.

Hva er sosialisme for deg?
Sosialisme for meg er å spre makt og gi folket mulighet til å påvirke avgjørelser som gjelder dem. Det er å spre glede og lykke uavhengig av størrelse på lommeboka eller sifrene på bankkontoen. Det er rett og slett demokrati, frihet og rettferdighet.

Hva driver du med til daglig?
Jeg jobber som HR-medarbeider på Elkem Fiskå i Kristiansand, noe som jeg trives med. I fritida driver jeg med politikk, både her lokalt og i forbindelse med mitt fødeland Iran som sliter under diktatur. I tillegg er jeg styremedlem i ALT forbundet (som er i fusjonsprosess nå med Industri Energi).

Hva er din store kjepphest?
Jeg har så mange! Glede for alle - særlig barn. Bedre og billig, helst gratis, kollektivtransport som et godt miljøtiltak. Kamp mot kommersialisering og forbrukersamfunn. Faglige rettigheter til ansatte.

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder – i dag! – hva ville det vært?
Satte i gang prosjekter med gratis kollektivtransport.

Hva er din beste egenskap?
Jeg har rettferdighetssans og er en god lytter.

Hvem er din største politiske fiende?
Ikke hvem, men hva! Likegyldighet.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er i så fall svaret på det?
Hva er din «ikke-politiske drøm»?
- At Start rykker opp i Elite-serien og blir der i mange år på rad!