Møt Rødt-kandidatene: Jon-Espen Syversen

Jon-Espen anser seg selv som en tålmodig mann, men foretaksmodellen har han fått nok av. Bli bedre kjent med Rødt Agder sin 8. kandidat.

Navn: Jon-Espen Syversen

Alder: 41 år

Yrke: Svakstrømansvarlig - Arendal Sykehus

Lokallag: Arendal

Hei, Jon Espen! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg ønsker å bidra til en helt nødvendig dreining av samfunnet, vekk fra kapitalismens evige og ikke-bærekraftige jag etter profitt.

Hva er sosialisme for deg?
Rettferdig fordeling av fellesskapets goder og rettferdige demokratiske beslutninger.

Hva driver du med til daglig?
Jeg jobber som svakstrømsansvarlig på sykehuset i Arendal. Der er jeg plasstillitsvalgt for teknisk avdeling, og jeg sitter i styret i Fagforbundet Sykehuset Arendal. Jeg er også styremedlem for yrkesseksjonen for samferdsel og teknisk i Fagforbundet Agder. Holder for tiden på med å ta siste året på 3-årig teknisk fagskole.

Hva er din store kjepphest?
Kampen for et organisert, rettferdig og trygt arbeidsliv, og mot velferdsprofitørene som tjener seg rike på fellesskapets bekostning.

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder – i dag! – hva ville det vært?
Sørget for at alle som ønsker det får tilbud om lærlingeplass hos seriøse og trygge arbeidsgivere.

Hva er din beste egenskap?
Det må være at jeg er veldig tålmodig og gjør sjeldent noe overilt.

Hvem er din største politiske fiende?
Tror ikke man kommer så veldig langt i politikken ved å behandle noen som fiende, men politikere som bygger opp under rasisme og fremmedfrykt synes jeg veldig lite om.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er i så fall svaret på det?
Om jeg, som jobber på sykehus, ser noen utfordringer med foretaksmodellen. Og svaret ville være et klart og tydelig ja! Å drive et sykehus etter foretaksmodellen - som en butikk - vil aldri kunne gi bedre helsetilbud til fylkets befolkning. Det hindrer sykehuset i å gjøre helt nødvendige investeringer. Sykehusene må føres tilbake til et lokalt folkestyre - og overføringene må økes.