Uttalelse fra Rødt Agder: Norge må slutte seg til atomvåpenforbudet

22. januar 2021 trådte FNs traktat om forbud mot atomvåpen i kraft. Traktaten forbyr bl.a. bruk, produksjon, lagring og transport av atomvåpen for de statene som har sluttet seg til. Per nå har 122 stater stemt for traktaten, 86 stater signert den og 52 stater ratifisert den. Norge er dessverre ikke blant disse statene.

Trusselen fra atomvåpen er ikke noe som forsvant med den kalde krigen. Verdens atomvåpenstater hadde i 2019 fortsatt totalt 13 400 atomvåpen, i følge det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI. Renata Dwan fra FNs institutt for nedrustningsforskning uttalte samme år at risikoen for at atomvåpen skal bli brukt er større i dag enn noen gang etter andre verdenskrig. "Dommedagsklokka", som Bulletin of atomic scientists siden 1947 har brukt for å beregne risikoen for atomkrig, har aldri stått nærmere midnatt enn nå.

En begrenset atomkrig vil ta livet av mange titalls millioner mennesker. Bryter det ut enfullskala atomkrig vil hundrevis av millioner mennesker bli drept umiddelbart, og store deler av kloden bli ubeboelig. Det er moralsk og strategisk uholdbart at Solberg-regjeringen holder fast ved å basere forsvaret av Norge på atomvåpenstrategien til USA og NATO. For øvrig har en rapport fra Folkerettsinstituttet vist at det ikke er noen juridiske forpliktelser ved NATO-medlemskapet som forhindrer Norge fra å slutte seg til atomvåpenforbudet.

Rødt er blant partiene som er klare på at Norge må tilslutte seg FN-traktaten som forbyr atomvåpen, men vi er i mindretall på Stortinget. Blant velgerne mener derimot hele 78 prosent at Norge bør signere forbudet. Vi håper at dette vil gjenspeiles i stemmegivningen ved høstens valg, slik at det vil dannes et nytt stortingsflertall for atomvåpenforbudet. Rødt Agder krever at en eventuelt ny norsk regjering tilslutter seg FNs atomvåpenforbud, og forventer at dette kravet blir lagt til grunn i alle forhandlinger vedrørende regjeringsspørsmålet etter kommende stortingsvalg.