Møt Rødt-kandidatene: Ayat Majbel Saeid

Ayat (19) var lei av at alle skulle snakke på hennes vegne, så hun tok heller fatt på politikken selv. Nå mener hun det haster å gjøre Agder mer solidarisk. "Vi må ta en kamp for likestilling og rettferdighet i fylket vårt."

Navn: Ayat Majbel Saeid

Alder: 19

Yrke: Student

Lokallag: Rødt Kristiansand

Hei, Ayat! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg mener det haster å gjøre Agder solidarisk, og til et fylke med kollektive løsninger som fungerer for alle. Vi må ta en kamp for likestilling og rettferdighet i fylket vårt.

Hva er sosialisme for deg?
"Gi etter evne, få etter behov" er et fint sitat som oppsummerer hva sosialisme er for meg. Sosialisme er det eneste som er solidarisk og ment for folk flest. I tillegg er sosialisme miljøvennlig. Kloden vår tåler ikke kapitalismens behov for evig vekst og forbruk og vi har ingen tid å miste på å bli bærekraftige.

Hva driver du med til daglig?

Jeg er student, og bruker mye av fritiden min i Rød Ungdom. Fritida som er igjen bruker jeg på film-nerding; å se på og analysere filmer er hobbyen min.

Hva er din store kjepphest?

Antirasisme. Det er en stor del av hvorfor jeg begynte å ta plass i politikken i utgangspunktet; jeg var lei av at alle skulle snakke på vegne av meg når jeg fint kan si ting selv.

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder – i dag! – hva ville det vært?
Få et 100% likestilt arbeidsliv, med like rettigheter og muligheter for alle. For å forebygge deltidsfella må vi sørge for at folk har rett på hele, trygge stillinger – og vi må innføre 6-timersdagen.

Hva er din beste egenskap?
Min beste egenskap er at jeg er ærlig, og at jeg har tillit til meg selv og evnene mine.

Hvem er din største politiske fiende?
Generelt sett vil jeg si at det er imperialister, og de fleste på ytre høyreside i politikken. (Det er litt vanskelig å være enig med noen som ikke nødvendigvis anerkjenner deg som menneske.)

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er svaret på det?
Hvorfor det er viktig med synlige minoritetsfolk i politikken. Jeg synes det er viktig fordi det er for få med minoritetsbakgrunn som tar steget å bli aktiv i politikk og ta plass i samfunnet. Vi er jo også en del av dette landets framtid. Demokratiet blir praktisert på feil premisser når en andel av befolkningen føler seg fremmedgjort fra deltakelse.