Intervju: Lætif Akber, 1. kandidat til Stortinget for Aust-Agder

"Stemmer du på Rødt, så forsikrer du deg om at Norge blir et mer sosialistisk samfunn hvor velferd prioriteres høyere enn skattelettelse til de rike. Jeg oppfordrer alle til å tørre å tenke nytt!"

Foto: Tyra Felberg Valle

Hvorfor stiller du til valg for rødt?
Jeg stiller til valg for Rødt for å bidra med mitt politiske engasjement til et mer sosialistisk samfunn hvor godene fordeles til folk som trenger de mest og der folk som har mye fra før eller tjener mer bidrar mest.
Partipolitikken er ett av de verktøyene vi har i et fungerende demokrati, og noe vi dermed bør ta i bruk for å være med å bestemme hva slags samfunn vi vil ha. Jeg stiller til valg for å bidra med å ta avgjørelser ut fra hva jeg mener er best for samfunnet, basert på den politiske retninga jeg har tro på at vil fungere for folk. Rett og slett for å arbeide for det samfunnet vi ønsker.

Hva driver du med til daglig?
Jeg jobber som avdelingsleder i barneverntjenesten i Arendal. Der er oppgaven min både å sikre god oppfølging av barn i deres biologiske hjem i form av diverse hjelpetiltak, og samtidig sørge for det samme for barn som barnevernet har plassert i fosterhjem.

Hva er din store kjepphest?
Jeg har to saker som alltid pirker i meg. Det ene er forskjellsbehandling og urettferdig behandling i offentlige tjenester, på alle nivåer. Ett eksempel er det brevet som har blitt delt i sosiale medier, der NAV sitt vedtak anbefalte en mann å kjøpe grill for å slippe utgifter til strøm. Når sånne ting kommer fram så raser hele livet mitt på en måte.
I tillegg er jeg veldig veldig opptatt av at folk ikke skal ikke leve i fattigdom. Om det er barn eller voksne det gjelder… Spesielt her i verdens rikeste land! Hvis vi snevrer inn politikken til bare å gjelde Norge, så er det nok det at barn ikke skal leve i fattigdom som sitter aller fremst i panna mi.

Hvilke Agder-saker blir viktige for deg på Stortinget?
Det er mange viktige saker her på agder. Det er utrolig viktig å forbedre levekårene. Vi har noen skammelige målinger på det feltet. Vi trenger bedre tilgjengelighet i psykisk helsetilbud for barn og unge, vi trenger flere lærere og assistenter på skolene som er til stede for barna, som kan se dem og hjelpe dem der og da. Dette vil også være forebyggende mot senere utfordringer og vil gi et godt utgangspunkt for et bedre liv. I tillegg mener jeg at vi er nødt til å vende om på prioriteringene i samferdselspolitikken. Vi må begynne å prioritere tog og jernbane, heller enn å stadig bygge nye, flere felts motorveier. På agder trenger vi også 3 fullverdige sykehus! Vi må fjerne foretaks-modellen og gjeninnføre folkevalgt kontroll over sykehusene. I tillegg vil jeg selvsagt jobbe for rett til hele, faste stillinger. Det er jo en av Rødts aller viktigste saker.

Hva er din beste egenskap?
Folk rundt meg sier at jeg treffer folk med smil og ydmykhet. En annen egenskap som kommer ganske godt med i politisk arbeid er at jeg er rimelig strukturert, og får raskt oversikt over situasjoner. Jeg prøver å unngå at viktige ting går under radaren min.

Hva ønsker du å si til han/hun som vurderer å stemme på rødt i år?
Stemmer du på Rødt så forsikrer du deg om at Norge blir et mer sosialistisk samfunn hvor velferd prioriteres høyere enn skattelettelse til de rike. Jeg oppfordrer alle til å tørre å tenke nytt! Hvis man tør å tenke nytt, åpnes nye muligheter, nye veier og man får muligheten til å sette spor. Hvis Rødt får en sterkere posisjon på Stortinget, så kan vi sørge for at tjenestene, demokratiet, styringa og lovgivinga blir forma etter folks beste. Vi kan være en vaktbikkje som bjeffer høyt hver gang myndighetene prøver å gjøre noe som ikke er til det beste for vanlige folk.