Møt Rødt-kandidatene: Janne Rørvik

Kampen mot alle former for utenforskap - det er Jannes kjepphest! Bli bedre kjent med vår 7. kandidat til fylkestingsvalget.

Navn: Janne Rørvik

Alder: 54 år

Yrke: Lærer

Lokallag: Arendal

Hei, Janne! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Fordi jeg vil bruke kreftene mine på å kjempe for et varmere samfunn, hvor alle uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå har sin rettmessige plass.

Hva er sosialisme for deg?
Å sørge for at goder fordeles rettferdig. Som samfunn må vi forplikte oss til at ingen diskrimineres eller faller utenfor. Solidaritet, også når det koster noe, er sentralt.

Hva driver du med til daglig?
Jeg underviser fremmedspråklige voksne ved Arendal voksenopplæring. Et fantastisk sted å jobbe, hvor man kommer tett på mennesker med ulik kulturell bakgrunn og erfaringer.

Hva er din store kjepphest?
Kampen mot alle former for utenforskap. Vi har ikke råd til å miste noen!

Hvis du kunne rette opp i en ting i Agder i dag, hva ville det være?
Vi har store levekårsutfordringer på Agder. Arbeidet med å rette opp i forskjells-Agder må få førsteprioritet. Vi kan gjerne starte med å sørge for at Agders ungdommer makter å gjennomføre videregående utdanning og at alle som trenger det får tilbud om en lærlingplass.

Hva er din beste egenskap?
Min beste egenskap er kanskje også min verste; utålmodighet.

Hvem er din største politiske fiende?
Jeg har ingen personlige fiender, dette handler om politiske retninger. Det viktigste er å kjempe mot kreftene som fører oss bort fra hverandre og legitimerer at enhver er seg selv nok på bekostning av andre.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er i så fall svaret på det?
Tror jeg at økt vekst og forbruk er forenlig med bærekraftsmål og reduksjon i klimagassutslipp? Svaret er selvfølgelig: Nei!