Møt Rødt-kandidatene: Kristian Pedersen

Industriarbeideren Kristian kaller en spade for en spade, og mener en satsing på norsk industri er en av de beste miljøsatsingene vi kan gjøre.

Navn: Kristian Pedersen

Alder: 30

Yrke: Industriarbeider

Lokallag: Rødt Agder, bosted Dølemo

Hei, Kristian! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?
Fordi jeg vil kjempe for et rettferdig samfunn.

Hva er sosialisme for deg?
En samfunnsmodell hvor det er små forskjeller mellom mennesker, og der alle viktige beslutninger behandles demokratisk. I dagens samfunn har en økonomisk elite alt for mye makt.

Hva driver du med til daglig?

Jeg er sagbruksarbeider og jobber skift. Utenfor arbeidstiden driver jeg med politikk, og interesserer meg for idrett, historie og geografi.

Hva er din store kjepphest?

Gode arbeidsvilkår, som gir trygghet og stabilitet for vanlige folk.

Hvis du kunne rette opp i én ting i Agder – i dag! – hva ville det vært?
Jeg ville etablert nye, grønne industriarbeidsplasser, slik at arbeidsledigheten i Agder går ned og verdiskapningen går opp. Vi har alle forutsetninger her i fylket til å bli best på grønn industri. Å satse på industri i Norge er et supert miljøtiltak, for vi er verdensledende på rensing, effektivisering og kompetanse.

Hva er din beste egenskap?
Jeg kaller en spade for en spade!

Hvem er din største politiske fiende?
Useriøse og kriminelle aktører på arbeidsmarkedet, som bryter lovverket og utnytter vanlige folk for egen vinnings skyld. Privatisering og frislipp av bemanningsbyrået har skapt et utrygt arbeidsmarked, og dette må vi reversere så fort som mulig.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er svaret på det?
Da vil jeg legge til at jeg har bodd på Dølemo i over 20 år, og derfor er jeg veldig opptatt av distriktspolitikk. Jeg er sterk motstander av sentraliseringspolitikken regjeringen har presset gjennom siden de kom til makten i 2013.