Nyhetsarkiv2022

Oppdatert: Nominasjonskomiteens innstilling

Innstillinga på fylkestingslistas topp 12 som ble lagt fram 15. oktober er nå oppdatert. Lista finner du nederst i saken.

Rødt Trøndelag støtter lærerstreiken

Lærerne har vært i streik siden juni 2022, og nå trappes streiken opp, blant annet ved Ole Vig videregående skole og Steinkjer videregående skole.

Rødt Trøndelag støtter streiken i elektrokjemisk industri

Rødt Trøndelag støtter streiken i elektrokjemisk industri. De streikende går i spissen for et krav som trengs i flere bransjer.

Programkomiteen ønsker innspill

Vi i Rødt Trøndelag er nå i gang med programarbeidet fram mot fylkestingsvalget 2023. Vi ønsker i den forbindelse innspill fra din organisasjon for å få til et så bra program som mulig.

Nominer kandidater til Rødt Trøndelags fylkestingsliste 2023

Neste år er det fylkestingsvalg, og nominasjonskomiteen ber om forslag på kandidater.

Rødt Trøndelag fordømmer krigshandlingene i Ukraina

Rødt Trøndelag fordømmer krigshandlingene i Ukraina

Årsmøtet i Rødt Trøndelag fordømmer krigshandlingene i Ukraina.

2021

Rødt Trøndelags alternative budsjett 2022

Ulikheten mellom folk øker samtidig som klima og natur rammes stadig hardere av en turbokapitalisme med vekstvang og profitt som eneste mål for øyet. Rødt vil med sitt alternative fylkesbudsjett trekke Trøndelag i en bedre retning.

Distriktsstyret i Rødt Trøndelag støtter reindriftssamenes rett til kulturutøvelse

Distriktsstyret i Rødt Trøndelag støtter reindriftssamene i Fovsen Njaarke sin kamp for beiteretten og retten til kulturutøvelse.

Rødts politikk for arbeidsfolk

Rødts politikk for arbeidsfolk

Toppkandidatene til Rødt i Sør- og Nord-Trøndelag har lang arbeidslivserfaring og mangeårig tillitsvalgtbakgrunn i fagbevegelsen. De kjenner arbeidsfolks behov og fagbevegelsens utfordringer for å bygge et solidarisk samfunn med et menneskevennlig samfunns- og arbeidsliv.

Tillitsvalgte i Trondheim kommune: Vedtaket om å spare i fond føles som en hån

Nyheten om at Trondheim kommune i kriseåret 2020 har levert et netto driftsresultat på hele 601 millioner og vedtatt å sette av 250 millioner i fond, har skapt reaksjoner. Begrunnelsen for vedtaket er blant annet at man må spare for fremtiden, og ingen vet hva som skjuler seg rundt neste sving.

Øk grunnbemanninga i velferden!

Øk grunnbemanninga i velferden!

En framtidig krise i velferdstjenestene må avverges gjennom å sørge for at de kvinnedominerte yrkene innen helse og oppvekst får den statusen de fortjener.

Min kropp – mitt valg

Min kropp – mitt valg

«Randi» har nylig fylt 17 år og sitter foran nemnda som skal avgjøre hvorvidt hun skal få sitt ønske/behov om å avslutte svangerskapet som hun ikke kjente til, eller om hun må beholde barnet.

– Løsningen på Trøndelags samferdselsproblemer er ikke å fortsette å la Nye Veier bygge firefelts motorvei med 110 km/t

– Løsningen på Trøndelags samferdselsproblemer er ikke å fortsette å la Nye Veier bygge firefelts motorvei med 110 km/t

– Regjeringa lanserer et luftslott med dyre og upopulære prestisjeprosjekter i stedet for en transportplan som bidrar til å kutte utslipp og sikre trygg og rimelig framkommelighet i hele landet, uansett hvor du bor og hva du har på konto, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Batterifabrikk i Trøndelag

Årsmøteuttalelse fra distriktsårsmøtet i Rødt Trøndelag, 13. februar 2021.

Turbulens i vindkraften

Turbulens i vindkraften

Det blåser en vind i Stjørdal som vi kan gjøre noe med, og som vi ikke godtar. Det er uten tvil en vind fra feil retning – kommunen administrativt og politisk står i fare for å gå i motvind.

Nei til stasjonering av amerikanske strategiske angrepsvåpen på norske baser

Nei til stasjonering av amerikanske strategiske angrepsvåpen på norske baser

Årsmøteuttalelse fra Rødt Ørland: Rødt Ørland krever at regjeringen stanser utplasseringen av B1-B Lancer strategiske bombefly på Ørland Hovedflystasjon!

Rødt Trøndelag støtter dere i streiken!

Skikkelige lønns- og arbeidsvilkår er grunnleggende rettigheter for alle. At NHO tilbyr dere en tariffavtale som ligger systematisk langt under det som offentlig ansatte får, er totalt uakseptabelt. Det er flott at dere tar ansvar og tar denne kampen!

2020

Fylkeskommunalt budsjett

Fylkeskommunalt budsjett

Rødt Trøndelag fremmer fem verbalforslag når budsjettet for Trøndelag fylkeskommune skal behandles i Fylkestinget 16.–17. desember. I morgen legges også et helhetlig alternativt budsjett fram.

Budsjettarbeid

Budsjettarbeid

Rødts fylkestingsgruppe jobber med budsjettet. I dag har vi sendt følgende spørsmål til rådmannen. Vi mottar gjerne tips til flere spørsmål eller prioriteringer på budsjettet.

Tre om Hege Bae Nyholt

Tre om Hege Bae Nyholt

– Jeg stiller til valg for Rødt fordi vi trenger en annen verden, en annen politikk som setter folk og miljø i fokus, ikke kapital. Jeg har trua på at Rødt, sammen med fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og andre sosiale bevegelser kan være med å sloss for den endringen. (Hege Bae Nyholt)

Kan det rett og slett bli utrivelig i Trøndelag?

Trøndelag kan med Fylkesrådmannens forslag og uklare signaler fra posisjonen bli ett av få, kanskje det eneste fylket uten mobbeombud etter 1. august 2021.

Rødt Trøndelag støtter de streikende vekterne

Styret i Rødt Trøndelag vil med dette uttrykke sin uforbeholdne støtte til de streikende vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Rødt Trøndelag støtter de streikende ved Nokian Dekk AS

Styret i Rødt Trøndelag vil med dette uttrykke sin uforbeholdne støtte til de streikende ved Nokian Dekk AS i Trondheim.

Oppdatert! Nominasjonskomitéens innstilling

Nominasjonskomitéen i Rødt Trøndelag legger herved fram sin fulle innstilling på stortingslistene for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Rødt Trøndelag støtter kulturkravet!

Musikere, lyd- og lysteknikere og andre berørte innafor kulturfeltet krever at kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende videreføres ut koronakrisen.

Rødt Trøndelag søker vikar for regionssekretær i 50 % stilling

Rødt Trøndelag søker vikar for regionssekretær i 50 % stilling

I forbindelse med foreldrepermisjon søker Rødt Trøndelag en vikar for vår regionssekretær i 50 % stilling fra ca. 1. september 2020 og ut april 2021.

Antirasistiske Trøndelag

På fylkestinget i juni fremmer Rødt forslag om å erklære Trøndelag som en antirasistisk sone

Uttalelser fra fylkesårsmøtet i Rødt Trøndelag 14. juni 2020

Her finner du vedtatte uttalelser fra fylkesårsmøtet i Rødt Trøndelag 14. juni 2020.

Rasismen finnes – i Norge, og i Trøndelag

Rasismen finnes – i Norge, og i Trøndelag

Det holder ikke å ikke være rasist – du må være antirasist. Antirasistisk kamp forutsetter at man anerkjenner rasismens eksistens. Vi må se helheten – se at summen av alt utgjør en enormt ødeleggende kraft.

Ingen bør akseptere et nulloppgjør

Ingen bør akseptere et nulloppgjør

Det er med glede at vi foreløpig kan konstatere at fagbevegelsen ikke har noen intensjoner om å være defensive i høstens forhandlinger. Kravet bør være utformet slik at det gir mest til de som har minst: 25000kr til alle!

Levende distrikter trenger yrkesfagene

Levende distrikter trenger yrkesfagene

Rødt ønsker å opprettholde en desentralisert skole, som kan tilby våre ungdommer et bredt fagtilbud.

Høyere lønn>applaus

Høyere lønn>applaus

Kamerater! 1. mai heiser vi det røde flagget for de som er drivkraften i samfunnsmaskineriet.

Profittfri velferd

Profittfri velferd

Profittmotiv står i skarp motsetning til hensynet til fellesskapets velferd. Velferdsprofitering handler ikke bare om det faktum at fellesskapets midler sjaltes inn i private eieres lommer. Det handler også om et organisert og seriøst arbeidsliv. Og det handler, ikke minst, om beredskap, smittevern og det offentliges tilgang til å iverksette effektive tiltak. En uheldig sak om koronasmittede helsevikarer i Trondheim kommune (Adressa.no 8. april) illustrerer denne sammenhengen for oss.

2019

Fylkesting 11.-12.desember

Fylkesting 11.-12.desember

På årets siste fylkesting ble blant budsjettet for 2020 og ny skolestruktur vedtatt. Rødt leverte en rekke verbalforslag til budsjettet, men fikk ikke det gjennomslaget vi hadde ønsket

Nye veivalg for Trøndelag

Nye veivalg for Trøndelag

Hallgeir Opdal holder sin første interpellasjon i fylkestinget 11.-12.desember. Rødt vil satse på kollektivtransport, jernbane og opprustning av eksisterende veinett fremfor en omfattende og ødeleggende utbygging av motorvei. Hege Bae Nyholt har gode kontakter på Stortinget og løfter saken opp på nasjonalt nivå.

Rosa Luxemburg seminar

Rosa Luxemburg seminar

Rødt Trøndelag inviterer til Rosa Luxemburg heldagsseminar 12-18 Lørdag 23. november.

Rødt står samla om antirasisme

Rødt står samla om antirasisme

I Rødt er antirasisme ikke bare noe vi snakker om, men også noe vi praktiserer.

Høringsuttalelse Nasjonal ramme for vindkraft

Høringsuttalelse Nasjonal ramme for vindkraft

Rødt Trøndelag har sendt en høringsuttalelse for Nasjonal ramme for vindkraft til Olje- og energidepartementet.

Rød støtte til rosa streik!

Rød støtte til rosa streik!

Fylkesstyret i Rødt Trøndelag støtter de streikende Foodora-arbeiderne i Trondheim med oppfordring til full boikott av Foodora.

Rødt Trøndelag støtter politisk streik for råderett over egen jernbane

Rødt Trøndelag støtter politisk streik for råderett over egen jernbane

Uttalelse fra Rødt Trøndelag: Støtte til politisk streik for råderett over egen jernbane - mot EUs fjerde jernbanepakke.

Rødt propaganda: Runar Wold

Rødt propaganda: Runar Wold

Kampen for forskjellene er Runar Wolds viktigste sak! Han skal inn i kommunestyret og lover at Rødt skal representere en kompromissløs stemme som ikke lar seg forføre av makt og penger.

Rødt propaganda: Tina Knarbakk

Rødt propaganda: Tina Knarbakk

"Alle barn skal ha lik mulighet til en trygg, aktiv og god oppvekst, uavhengig av foreldrenes inntekt" sier Rødts andrekandidat Tina Knarbakk!

Rødt propaganda: Kristin Engan Gylland

Rødt propaganda: Kristin Engan Gylland

Leder i Rødt Melhus, Kristin Engan Gylland står på 4.plass på lista! Hun stiller til valg for å minske forskjellene i Norge. Fordi mange har for mye, men altfor mange har dessverre altfor lite.

Trööndelage almetjidie. Ij åadtjoeh beetnegh almetjidie stuvredh

Trööndelage almetjidie. Ij åadtjoeh beetnegh almetjidie stuvredh

Veeljh Rööpses veeljeme-læstoem fylhkenveeljemasse Skïereden 9.biejjien -guktie nuepiem siebriedahkem nænnoestidh!

Rødt propaganda: Else Seker

Rødt propaganda: Else Seker

Else Seker er leder i det nyeste laget i Trøndelag: Rødt Verdal. Hun står på andreplass på valglista og vil "bygge lengre bord istedenfor høyere murer"!

Rødt propaganda: Anna Schärer

Rødt propaganda: Anna Schärer

Kampen mot forskjells-Malvik, miljø og teknologiutvikling er Annas viktigste saker. I år stiller hun som Rødt Malviks førstekandidat!

Rødt propaganda: Ola Andre Engebretsen

Rødt propaganda: Ola Andre Engebretsen

Viktigheten av fagorganisering er Ola Andre sin store kjepphest. Han stiller til valg i Malvik for å ta kampen mot forskjells-Norge!

Rødt propaganda: Jens Morten Nilsen

Rødt propaganda: Jens Morten Nilsen

Jens Morten stiller til val på historias første Rødt-liste i Malvik. Som småbarnsfar kan ikkje sekstimarsdagen komme fort nok for Jens Morten!

Rødt propaganda: Anders Westrum-Rein

Rødt propaganda: Anders Westrum-Rein

Andreas stiller som tredjekandidat på Rødt Levangers liste. Han mener det er en menneskerett å kunne delta på fritidsaktiviteter!

Rødt propaganda: Einar Dahlum

Rødt propaganda: Einar Dahlum

Einar stiller på førsteplass på Levanger Rødts aller første valgliste. Einar skryter av sine fremtidige politikerkolleger, men mener at Levanger trenger et nødvendig sosialistisk korrektiv: Rødt!

Rødt propaganda: Kim Daniel Svendsen

Rødt propaganda: Kim Daniel Svendsen

Til daglig er Kim Daniel student. I år stiller han til valg for Rødt Levanger. Om han kommer inn i kommunestyret vil han kjempe mot barnefattigdom og gi ungdommer et sted å være.

La framtida igjen fylle Ladejarlen

La framtida igjen fylle Ladejarlen

- Om Ladejarlen blir erstatta av høyhus fullt av bitte små leiligheter til skyhøye priser er det det historieløse profittjaget som vant det slaget her, mener Hege Bae Nyholt.

Valgprogram for Rødt Trøndelag 2019-2023 er klart!

Valgprogram for Rødt Trøndelag 2019-2023 er klart!

Valgprogrammet vårt er klart! Vi skal stoppe forskjells-Norge! Trøndelag skal være for folket - ikke kapitalen.

Rødt propaganda: Hege Bae Nyholt

Rødt propaganda: Hege Bae Nyholt

Rødts toppkandidat til fylkestinget Hege Bae Nyholt tror på en annen verden og en annen politikk som setter folk og miljø i fokus, framfor kapital. Hun har troa på at Rødt, sammen med fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og andre sosiale bevegelser kan være med å slåss for den endringen.

Rødt propaganda: Hallgeir Opdal

Rødt propaganda: Hallgeir Opdal

- Samholdet og solidariteten har alltid stått sterkt i Trøndelag og her er alle velkomne. Fra den samiske kulturen i fjellbygdene via arbeiderkulturen på industribedriftene til innvandrere fra fjern og nær som setter sitt preg på fylket, mener naturvernsaktivisten Hallgeir Opdal fra Overhalla.

Rødt propaganda: Oda Rønning Vikan

Rødt propaganda: Oda Rønning Vikan

Det første Stjørdal Rødts 3.kandidat ville gjort som ordfører er å sette seg selv og varaordføreren ned i lønn. Oda Rønning Vikan er med i Rødt fordi hun mener Stjørdal trenger større og tydeligere opposisjon til Senterpartiet som har sittet i ordførerstolen siden året hun ble født!

Rødt propaganda: Sindre Einarsve Rønning

Rødt propaganda: Sindre Einarsve Rønning

Hommelvikingen Sindre Einarsve Rønning mener fortellingen om Norge som solidaritets- og fredsnasjon aldri har vært mindre sann enn idag, han har Lerkendal Stadion som favorittsted - og han mener Nas åpenbart vant rap-beefen mellom Nas og Jay-Z.

Rødt propaganda: Ingvild Schmedling

Rødt propaganda: Ingvild Schmedling

Historielærer Ingvild Schmedling har et ekstra stort engasjement for minoritetene i Norge. Hun mener at det er alt for lite kunskap i majoritetsbefolkningen om disse, og det hindrer rettferdig behandling. For Ingvild betyr sosialisme deltakelse og fellesskap.

Rødt propaganda: Ragna Vorkinnslien

Rødt propaganda: Ragna Vorkinnslien

Kunststudent, bartender og bystyrepolitiker Ragna Vorkinnslien misliker kjepphester og mener politikk handler om å se helheten. Om hun hadde blitt fylkesordfører i morra, hadde hun først feiret med cremant, og så ville hun laget et budsjett som tok sikte på å utjevne forskjellene i Trøndelag.

Rødt propaganda: Ronny Kjelsberg

Rødt propaganda: Ronny Kjelsberg

Om fysikklæreren Ronny Kjelsberg hadde blitt fylkesordfører i morra, ville han kutta i politikerlønningene på dagen. Han mener det ikke er tilfeldig at høyresida sliter i Trøndelag - fordi trøndere har sunt bondevett.

Rødt propaganda: Eivind Harsvik

Rødt propaganda: Eivind Harsvik

Læreren fra Bjugn, Eivind Harsvik, ble Rødt-politiker fordi han har lært av mammaen sin at vi skal «ta vare på kvarainner». Samtidig mener han at vi ikke kan kutte forbruket, opprettholde levestandarden vi har og samtidig ha evig kapitalistisk vekst.

Abbasi-familien skal hjem til Møllenberg i Trondheim

Abbasi-familien skal hjem til Møllenberg i Trondheim

Fylkesstyret i Rødt Trøndelag krever at Abbasi-familien skal hjem til Møllenberg i Trondheim

Rødt propaganda: Stian Haukø Skarstad

Rødt propaganda: Stian Haukø Skarstad

Om namsosingen Stian Haukø Skarstad ble fylkesordfører i morra, ville han satt opp en rødmalt benk utenfor kommunehuset, der han kunne spist lunsjen sin. Mens han lytta til innspill våre medborgere hadde å by på over en kopp kaffe og en blings med brunost.

Rødt propaganda: Estela Andreeta

Rødt propaganda: Estela Andreeta

Om malvikingen Estela Andreeta ble fylkesordfører i morgen, hadde hun sørga for at alle skolene i Trøndelag ble leksefrie, og forbedret kollektivtransporten utenfor Trondheim. Og tatt en selfie til instagrammen sin, da.

Vi står sammen i streiken

Vi står sammen i streiken

Kampen for en verdig alderdom etter mange års tungt arbeid er et av de viktigste kampene i arbeidslivet her og nå.

Valgkampaktivist-skolering

Valgkampaktivist-skolering

Rødt Trøndelag inviterer medlemmer til valgkampaktivist-skolering 25.mai

Stopp raseringa av distriktet og utdanningssektoren!

Stopp raseringa av distriktet og utdanningssektoren!

Uttalelse: Nedleggelsene i Nord Universitet er ikke bare kritisk for universitetssektoren - det er også en rein rasering av lokalsamfunn. Men dette perspektivet mangler fullstendig hos de som tar strukturbeslutningene i universitets- og høgskolesektoren i dag.

 Nei til mer vindkraft i trøndersk natur og reinbeiteland

Nei til mer vindkraft i trøndersk natur og reinbeiteland

Rødts representant på fylkestinget i Trøndelag, Tor Berg, vil fremme denne interpellasjonen til fylkestinget 24.-25. april.

Rødt Trøndelag støtter aksjonene mot vindkraft på Frøya

Rødt Trøndelag støtter aksjonene mot vindkraft på Frøya

Fylkesstyret i Rødt Trøndelag støtter aksjonene mot vindkraft på Frøya, heter det i en uttalelse.

Her finner du alle som stiller for Rødt i fylkestingvalget i Trøndelag

Her finner du alle som stiller for Rødt i fylkestingvalget i Trøndelag

Vi stiller sterkt i Trøndelag med 60 kandidater til fylkestinget! Under finner du alle kandidatene i nummerert rekkefølge.

Historisk mange trøndere kan stemme Rødt i år

Historisk mange trøndere kan stemme Rødt i år

Rødt slår alle rekorder i Trøndelag og stiller med 12 lister i årets kommunevalg

- Fylkesordførerens Vy-kritikk kolliderer med egen politikk

- Fylkesordførerens Vy-kritikk kolliderer med egen politikk

Rødts førstekandidat Hege Bae Nyholt mener fylkesordfører Tore O. Sandviks Vy-kritikk kolliderer fullstendig med egen politikk - all tid Ap har lagt til rette for anbudsregimet i Trøndelag.

Rødts førstekandidat Hege Bae Nyholt: - Rødt utfordrer kapitalismen

Rødts førstekandidat Hege Bae Nyholt: - Rødt utfordrer kapitalismen

«Når Rødt forplikter seg til å jobbe for sekstimersdag med full lønnskompensajon er det et sprengstoff av flere grunner», sa Hege Bae Nyholt på LOs regionkonferanse i Trondheim.

Rødt Trøndelag er i gang!

Rødt Trøndelag er i gang!

Det første årsmøtet i Rødt Trøndelag er overstått, og det nye fylkesstyret er på plass.

Uttalelse: Miljøet og industrien under press

Uttalelse: Miljøet og industrien under press

Rødt Trøndelag går på det sterkeste mot utbygginga av utenlandskabler.

Årsmøte i Trøndelag Rødt

Årsmøte i Trøndelag Rødt

Årsmøte i Trøndelag Rødt holdes lørdag 2.mars 2019 kl 12.00-16.00

2018

Stopp nye utenlandskabler

Rødt Trøndelag slutter seg til aksjonen for å bevare naturverdier og arbeidsplasser, og for å videreutvikle Norge som industrinasjon.

Nominasjon til fylkestinget 2019

Nominasjon til fylkestinget 2019

Rødt Trøndelag avholdt lørdag 10.11.18 nominasjonsmøte til fylkestingsvalget 2019, og vedtok da hvem som skal fylle de 15 øverste plassene på Rødts valgliste.

Nominasjonsmøte Trøndelag

Nominasjonsmøte Trøndelag

Nominasjonsmøte i trøndelag avholdes 10. november kl. 13-16

Rødt Trøndelag søker fylkessekretær i 50% stilling

Rødt Trøndelag søker fylkessekretær i 50% stilling

Rødt Trøndelag er en organisasjon i utvikling, og søker en fylkessekretær i 50% stilling som vil være med på denne utviklingen.

Støtt den demokratiske revolusjonen i Rojava i den kritiske fasen

Støtt den demokratiske revolusjonen i Rojava i den kritiske fasen

Støtt den demokratiske revolusjonen i Rojava i den kritiske fasen, heter det i uttalelsen fra felles årsmøte i Rødt Sør-Trøndelag og Rødt Nord-Trøndelag.

Rødt Sør-Trøndelag krever å få stoppet NATO-øvelsen “Trident Juncture” i oktober

Rødt Sør-Trøndelag krever å få stoppet NATO-øvelsen “Trident Juncture” i oktober

– Det er også uaktuelt at flere amerikanske soldater skal komme til Værnes, heter uttalelsen fra Rødt Sør-Trøndelag i forbindelse med årsmøtet 2018 .

2017

Samling i Kvinneutvalget Rødt Trøndelag

Samling i Kvinneutvalget Rødt Trøndelag

KURT er Kvinneutvalget i Rødt Trøndelag. Vi møtes på Café Løkka 30. november!

Vil ha rød satsing i Trøndelag

Vil ha rød satsing i Trøndelag

Første vara til landsstyret Roald Arentz fremmet forslag om ekstra bevilgning til Trøndelagsfylkene den neste perioden på landsstyremøtet i helgen.

Norske Skog må reddes

Norske Skog må reddes

- Vi ser ingen grunn til at de risikovillige aksjonærene skal komme fra det uten tap. Oppskriften må være som ved bankkrisen i 1990, at staten må overta bedriften etter at aksjonærer og banker har tatt sine tap.

Rødt støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen

Rødt støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen

Rødt Sør-Trøndelag støtter sykepleierne i Kreftforeningen og Norsk Sykepleierforbunds rettferdige streik for å beholde tariffavtalen sin.

Rødt Hjemmefra // Debatten // Trondheim

Rødt Hjemmefra // Debatten // Trondheim

Rødt Sør-Trøndelag inviterer til felles visning av direktesendingen Rødt Hjemmefra // Debatten på Stammen Café & Bar 14. august.

- Kampfly-kjøpet er ingenting å feire

- Kampfly-kjøpet er ingenting å feire

Høyre feiret kampflykjøpet med kake i et valgkampstunt på Brekstad. Rødt mener at kampflykjøpet ikke er noe å feire, om man er opptatt av den norske forsvarsevnen og sikkerhetspolitiske situasjonen.

Rødts Valgkamp-åpning 12. august

Rødts Valgkamp-åpning 12. august

Hold av datoen! Lørdag 12. august åpner vi valgkampen for fullt, med et arrangement på Torget i Trondheim.

Aktivist-treff 11. august

Aktivist-treff 11. august

Her treffer du andre valgkamp-aktivister, topp-kandidatene våre og medlemmer i Rødt, til en uformell og trivelig kveld.