Rødt Trøndelag støtter lærerstreiken

Lærerne har vært i streik siden juni 2022, og nå trappes streiken opp, blant annet ved Ole Vig videregående skole og Steinkjer videregående skole.

Streikekravet handler om høyere lønn, men dette er også en prinsipiell streik for skolens framtid og retning.

For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere. Mange lærere forlater også skolen: 40000 med lærerutdanning jobber ikke i skoleverket. Samtidig er søkertallene til lærerutdanninga fallende for tredje året på rad. På denne bakgrunnen er KS sin lønnspolitikk uansvarlig, den er dårlig utdanningspolitikk og den forsterker lærerkrisa i det norske samfunnet. Dette går ut over elevene.

Dette er en viktig streik for framtida til den norske skolen og hele samfunnet.

Rødt Trøndelag støtter streiken!