Siste nytt

Rødt Trøndelag støtter dere i streiken!

Skikkelige lønns- og arbeidsvilkår er grunnleggende rettigheter for alle. At NHO tilbyr dere en tariffavtale som ligger systematisk langt under det som offentlig ansatte får, er totalt uakseptabelt. Det er flott at dere tar ansvar og tar denne kampen!

Fylkeskommunalt budsjett

Fylkeskommunalt budsjett

Rødt Trøndelag fremmer fem verbalforslag når budsjettet for Trøndelag fylkeskommune skal behandles i Fylkestinget 16.–17. desember. I morgen legges også et helhetlig alternativt budsjett fram.

Budsjettarbeid

Budsjettarbeid

Rødts fylkestingsgruppe jobber med budsjettet. I dag har vi sendt følgende spørsmål til rådmannen. Vi mottar gjerne tips til flere spørsmål eller prioriteringer på budsjettet.

Kontakt oss

Leder

Lokallag