Siste nytt

Hvilken framtid ønsker vi for de videregående skolene våre?

Hvilken framtid ønsker vi for de videregående skolene våre?

Den økonomiske situasjonen i den videregående skolen nå og i tiden framover, er så presset at det får store konsekvenser for tilbudsstrukturen i fylket vårt. Behovet etter fagarbeidere er enormt og alle ønsker at elever skal fullføre videregående opplæring – mens pengene uteblir og innsparinger og kutt styrer skuta.

5 grep for bedre og billigere kollektivtransport

5 grep for bedre og billigere kollektivtransport

Våre forslag for bedre og billigere kollektivtransport er som et kinderegg å regne: De utjevner økonomiske og geografiske forskjeller, det er god arbeidslivspolitikk og de får ned klimautslippene.

En framtid for hele fylket

En framtid for hele fylket

De siste tiårene har vi sett en offentlig tilbaketrekking fra deler av landet, hvor den grunnleggende offentlige infrastrukturen sakte, men sikkert har blitt systematisk bygd ned. Det er en av årsakene til at deler av distriktsnorge sliter med avfolkning.

Kontakt oss

Leder

E-post

troendelag@roedt.no

Lokallag