Rødt Trøndelag støtter streiken i elektrokjemisk industri

Rødt Trøndelag støtter streiken i elektrokjemisk industri. De streikende går i spissen for et krav som trengs i flere bransjer.

Her i Trøndelag er Elkem Thamshavn og Washington Mills i Orkanger, samt Wacker på Kyrksæterøra tatt ut i streik. Kravet er aksjonsrett når lokale forhandlinger ikke fører fram. Overenskomsten sier at lokale forhandlinger skal bygge på bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne og at forhandlingene skal være reelle. Denne bransjen er trolig den mest lønnsomme av alle bransjer i Norge. Lønnsutgiftene er under 15 % av kostnadene. Hver arbeider står for en eventyrlig verdiskaping. I år etter år har alt som lokale forhandlinger skal bygge på talt til arbeidernes fordel.

Men motparten bryr seg verken om formuleringer i overenskomsten eller tillitsvalgtes argumenter. De argumenterer ikke, de sier at dette er det dere får. Det er ingen reelle forhandlinger.

Over flere år har irritasjonen bygd seg opp. Nok er nok. Klubbene vil ha mulighet til å sette makt bak kravene, lokal aksjonsrett. De vil ha en form for gå sakte aksjon tilpasset denne industrien. Dersom det blir brudd i de lokale forhandlingene skal arbeiderne gå ned på overenskomstens minimumslønn. Til gjengjeld skal produksjonen senkes tilsvarende. Det handler ikke om å stanse bedriftene. Det handler om at både lønn og produksjon blir redusert med rundt 15 %.

Rødt Trøndelag støtter streiken fullt ut. Lokale forhandlinger er grunnleggende for de sterke fagforeningsklubbene i industrien. Medlemmene mobiliseres, krav diskuteres og forhandlingene følges nøye. Dersom bedriftene lykkes med å gjøre forhandlingene til et diktat vil det over tid undergrave fagforeningene. De som nå er i streik er ikke alene om å få et ferdig resultat slengt i bordet. Lokal aksjonsrett tilpasset den enkelte bransje er svaret.

Støtt de streikende som går i spiss for et krav som trengs i mange bransjer!