Programkomiteen ønsker innspill

Vi i Rødt Trøndelag er nå i gang med programarbeidet fram mot fylkestingsvalget 2023. Vi ønsker i den forbindelse innspill fra din organisasjon for å få til et så bra program som mulig.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for videregående opplæring, veg og kollektivtrafikk. I tillegg er fylket en viktig aktør innen kultur og regional næringsutvikling, og er også regional planmyndighet. Vi ønsker innspill til politikk på fylkeskommunens kjernevirksomhet, men også på andre områder. Innspill som er relevante for kommunenes valgprogram vil vi videresende til våre lokallag.

Dersom din organisasjon ønsker et møte med oss, er det bare å ta kontakt med leder i programkomiteen Hallgeir Opdal, tlf. 40 24 80 84.

Innspill sendes til halop@trondelagfylke.no innen 15. september 2022.