Slik vil Rødt løse strømpriskrisa

Strømprisene i Norge er på rekordhøyt nivå og mange har problemer med å betale strømregningene. Rødt mener det haster med å få kontroll på prisene og hjelpe de som sliter mest.

Strømprisene er historisk høye, og strømregningene vil blir flere tusen kroner dyrere hver måned denne vinteren. Inkassobyråene varsler en kø av strømregninger rett over nyttår, når de første strømregningene forfaller. De aller fleste i Norge merker nå de høye strømprisene på lommeboka.

Mesteparten av norsk kraftproduksjon er eid av staten. Krafta er vår felles eiendom. Det betyr at vi ikke trenger å overlate strømprisene til markedet alene, men kan regulere kraftmarkedet politisk.

Fordi krafta er eid av fellesskapet øker statens inntekter i takt med strømprisene. Det gjør at vi kan bruke de økte inntektene til tiltak som hjelper de som har problemer med å betale strømregninga. Vi kan også ta grep som sikrer at strømregninga ikke øker fra 1. januar, som regjeringa har lagt opp til at den skal ved å innføre den nye «rushtidsavgiften» på strøm.

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig energipolitikk

STORTINGSREPRESENTANT: Rødts medlem i Stortingets energi- og miljøkomité, Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Les hos Nettavisen: Varsler betydelig prisøkning i nettleie: – En hån mot husholdningene

Hva vil vi gjøre på kort sikt

Mange av tiltakene i regjeringas statsbudsjett er vage og vil ha få umiddelbare konsekvenser. De hjelper rett og slett for få, og det går for sakte. Rødt mener det haster å få på plass tiltak som monner.

Rødt vil:

  • Innføre makspris på strøm på 35 øre kWt for både privatkunder og næring.
  • Pålegge alle strømselskap å droppe «rushtidsavgiften» på strøm som gjør at dersom man får høyere nettleie dersom man bruker mye strøm samtidig. Både forsikringsselskap og Forbrukertilsynet frykter dette vil føre til risikofylt strømbruk om natten. Det er bra at regjeringen har trukket forskriften, etter press fra blant andre Rødt, men selskapene kan ikke trosse det politiske flertallet og fortsette å øke nettleien.
  • At økte inntekter til staten som følge av høye strømpriser, herunder økt utbytte, økte momsinntekter og andre avgifter knyttet til strøm, bør utbetales direkte til husholdningene som strakstiltak mot de høye strømprisene og eventuelle strakstiltak for energieffektivisering i husholdningene.
  • At Stortinget skal instruere Norges vassdrags- og energidirektorat om å ikke øke nettleien.

Hva vil vi gjøre på litt lengre sikt

Rødt jobber for en sosial og rettferdig energipolitikk. Det betyr blant annet å bruke den rene vannkrafta her hjemme, framfor å øke eksporten til det europeiske kraftmarkedet med undervannskabler.

Rødt vil:

  • Innføre et regulert to-prissystem, der vanlig forbruk er rimelig og luksusforbruk koster mer. Dette vil skåne folk flest for høye strømregninger, mens de som bruker altfor mye strøm må betale mer.
  • Begrense krafteksporten via kablene North Sea Link og NordLink, for å holde strømprisene nede og unngå at fyllingsgraden i vannmagasinene synker ytterligere - og sikre strømforsyning til egen industri.
  • Avvise søknaden som ligger på vent i olje- og energidepartementet, om å bygge eksportkabelen NorthConnect, som vil gå fra Norge til Skottland.
  • Reforhandle styringsavtalen til Enova, slik at alle midlene de får inn fra husholdningene går tilbake til husholdningene, og sikre at energieffektivisering på nytt blir en viktig del av Enovas mandat.
  • Opprette en støtteordning i Enova for lavinntektshusholdninger, og sørge for at Enova gir støtte til en rekke små og store tiltak som kan komme alle til gode, ikke bare til de som har enebolig og/eller råd til å legge ut store summer selv før støtten innvilges.

Les også: TV2: Presser regjeringen på strøm: – Har vært store i kjeften