Strømpriskrisa

Strømprisene i Norge har de siste årene vært rekordhøye, og mange har problemer med å betale strømregningene. Rødt mener det haster med å få kontroll på prisene og hjelpe de som sliter mest.

Strømprisene er historisk høye, og de aller fleste i Norge merker nå de høye prisene på lommeboka.

De høye strømprisene er resultatet av en feilslått politikk der krafta selges på europeiske børser til høystbydende. Rødt mener at krafta er vår felles eiendom og at kraftpolitikken må styres politisk. Vårt svar er en makspris på strøm, kombinert med bedre regulering av eksporten og krav til forsyningssikkerhet.

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig energipolitikk

STORTINGSREPRESENTANT: Rødts medlem i Stortingets energi- og miljøkomité, Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Hva vil vi gjøre på kort sikt

Mange av tiltakene fra regjeringa er ikke kraftfulle nok. De hjelper rett og slett ikke nok, og det går for sakte med å ta mer grunnleggende grep for å sikre politisk kontroll med krafta og strømprisene.

Rødt vil:

  • Innføre makspris på strøm på 35 øre kWt for både privatkunder og næring.
  • Innføre et regulert to-prissystem, der vanlig forbruk er rimelig og luksusforbruk koster mer. Dette vil skåne folk flest for høye strømregninger, mens de som bruker altfor mye strøm må betale mer.
  • Regulere krafteksporten via kabler til utlandet, for å holde strømprisene nede og unngå å importere europeiske strømpriser til Norge.
  • Stille krav til fyllingsgrad i magasinene for å sikre at forsyningssikkerhet prioriteres før krafteksport.
  • Ha en storstilt satsing på energieffektivisering, og gjøre tiltakene tilgjengelig for alle. Vi foreslår 1,3 milliarder mer til energitiltak i bygg enn regjeringen og SVs budsjettforlik, med målrette ordninger for folk med lav inntekt slik at de også kan oppgradere leiligheter og boliger.
  • Skille prissettingen av strøm til husholdninger og bedrifter i Norge fra prisen som settes på den internasjonale kraftbørsen, hvor prisen drives opp av høye priser i land som er avhengig av fossil kraft.
  • Tette hullene i regjeringas strømstøtteordning så lenge den gjelder, så alle husstander får strømstøtte. Det har vi fått Stortingsflertallet med på, men vi er ikke i mål

Hva vil vi gjøre på litt lengre sikt

Rødt jobber for en sosial og rettferdig energipolitikk. Det betyr blant annet å bruke den rene vannkrafta her hjemme, framfor å øke eksporten til det europeiske kraftmarkedet med undervannskabler.

Rødt vil:

  • Melde Norge ut av EUs energibyrå ACER, for å sikre nasjonal kontroll over norsk kraftproduksjon.
  • Reforhandle styringsavtalen til Enova, slik at alle midlene de får inn fra husholdningene går tilbake til husholdningene, og sikre at energieffektivisering på nytt blir en viktig del av Enovas mandat.
  • Opprette en støtteordning i Enova for lavinntektshusholdninger, og sørge for at Enova gir støtte til en rekke små og store tiltak som kan komme alle til gode, ikke bare til de som har enebolig og/eller råd til å legge ut store summer selv før støtten innvilges.

Høsten 2022 avholdt Stortinget et ekstraordinært møte om strømpriskrisa. Her kan du se hvordan det gikk med Rødts forslag.

Mer om Rødts strømpolitikk

Strømpriskrisa: – Blir ingen løsning så lenge regjeringa ikke tør utfordre EU

Intervju med Sofie Marhaug i Rødt Nytt.

-> Klikk for å lese

Energipolitikk på befolkningens og naturens premisser - Energiloven må endres!

Uttalelse fra Rødts landsstyremøte fra 11. - 13. februar 2022.

-> Klikk for å lese

Derfor trengs Norgespris på strøm

Dagens strømmarked er politisk skapt. Da er det også mulig å endre det politisk.

-> Les på Rødt-bloggen

Lettvint om makspris

Med dagens markedsløsninger i kraftpolitikken opplever vi skyhøye priser og står i fare for å måtte rasjonere strømmen til våren. Likevel legges bevisbyrden på dem som forsvarer strengere regulering av markedet.

-> Les på Rødt-bloggen

Makspris er riktig svar

Vi bør innføre en makspris på hva kraftprodusentene i Norge kan ta fra strømkundene for kraft som er rimelig å produsere.

-> Les på Rødt-bloggen

Ærlighet om strømpriskrisen

Jeg er overbevist om at en innenlands makspris på strøm vil være god medisin mot både splittelse og politikerforakt.

-> Les på Rødt-bloggen

NorthConnect-spøkelset hjemsøker Senterpartiet

Vil Senterpartiet egentlig stanse NorthConnect?

-> Les på Rødt-bloggen

Folk vil neppe fyre for kråka med lavere strømpriser

Foran oss venter en lang periode med høye strømpriser. Et topris-system kan gi innbyggerne forutsigbarhet og trygghet.

-> Les på Rødt-bloggen

Materiell

Løpeseddel om strømpriskrisa 2023 (trykkefil)

Trykkefil for profesjonell produksjon hos trykkeri

Denne siden er sist gjennomgått 02.04.24.