Rødts kraftplan: Kraft til folk og foredling

Rødts kraftplan viser hvordan vi kan få nok rimelig kraft til å kutte utslipp.

RØDT-LEDER: Marie Sneve Martinussen besøker industri på Vestlandet. Foto: Eirik Sverdrup

Rødt vil ta tilbake kontrollen over krafta, både nasjonalt og lokalt, gjennom å:

 • innføre makspris på strøm, fremfor importert pris fra strømbørsen (nasjonalt og lokalt).
 • prioritere bruken av kraftressursene våre til å kutte utslipp, ikke sløse dem bort på kryptofabrikker, andre unødvendige datasentre og elektrifisering av sokkelen.
 • si nei til ny vindkraft som bygger ned natur og truer andre næringer.
  begrense krafteksport når det er lite vann i magasinene.

Last ned planen som pdf:

Kraft til folk og foredling - Rødts kraftplan

Utgitt av Rødts stortingsgruppe august 2023

Norge er en kraftnasjon. Vi produserer langt mer strøm per innbygger enn land det er naturlig å sammenligne seg med, og er helt ledende på fornybar energi. Men det har kommet til en pris; stor nedbygging av unik natur. I møte med en natur- og klimakrise, hvor vi også trenger mer kraft til å kutte utslipp, må vi tenke klokt. Vi trenger å ta bedre vare på strømmen vi har, og prioritere den til utslippskutt.

Dagens politikk har ført til dyre strømpriser, og nå er presset stort på nedbygging av natur. Men det finnes et alternativ til dagens politikk, uten vindkraft på land og til havs, eller store, nye naturskadelige utbygginger i vassdrag. Sammen med å ta kontroll over krafteksporten fra vannmagasinene våre, og politisk kontroll over strømmarkedet, kan det sikre rimeligere strøm.

Mange av tiltakene i planen kan også gjennomføres lokalt, i kommuner og fylkesting.

Krafta må gå til folk og foredling, ikke sløsing. Dette er Rødts plan for hvordan vi får det til.

For å sikre nok fornybar kraft til Norge innen 2030 vil Rødt blant annet:

 • spare inntil 15 TWh på å ikke elektrifisere resten av sokkelen.
 • spare 15 TWh på å energieffektivisere bygg.
 • spare 3 TWh strøm gjennom økt fjernvarmeproduksjon.
 • spare 8 TWh gjennom økt bruk av varmepumper, inkludert bergvarme, som alternativ oppvarming.
 • spare 3 TWh på energieffektivisering i industrien.
 • sikre 8 TWh fra solkraft gjennom støtteordninger, krav til nye bygg og statlige investeringer.
 • sikre 3 TWh fra biogass, til både strømproduksjon og annen energiproduksjon, gjennom statlige investeringer og støtteordninger.
 • sikre 4 TWh gjennom oppgradering av vannkraft.