Plast

De siste årenes problemer knyttet til avfallshåndtering gjør det nødvendig å redusere plastforbruket.

Foto: Bo Eide/CC.

Vi vet enda lite om hvordan plast som havner i naturen, vannet vi drikker og maten vi spiser påvirker menneskekroppen. Men vi vet at den voldsomme økningen av plastavfall er et stort problem for dyr, fisk, fugl og planteliv.

Rødt jobber for at det stilles strengere krav om redusert emballasje og at denne i størst mulig grad skal lages av papir, bio-nedbrytbar plast eller andre materialer som ikke skaper store miljøproblemer. Det skal stilles krav til panteordninger på flasker, bokser og andre produkter som kan gjenbrukes eller der det er stor miljøgevinst ved resirkulering.

Vi jobber for å redusere individuell pakking av mat i plast og andre materialer der dette er mulig. Det er for eksempel unødvendig å pakke hver grønnsak i egen plastemballasje.

Vi mener også at produksjon og import av produkter som inneholder mikroplastperler må forbys.

Rødt vil:

  • Innføre et forbud mot unødvendig engangsplast og sørge for at Norge oppnår 70 prosents materialgjenvinning innen 2025.
  • Sette høyere mål for reduksjon av plastemballasje og prioritere bruken av andre materialer og ombruksløsninger, f.eks. ved å legge til rette for mer bruk av resirkulert aluminium i innpakking og gjenvaskbar metallemballasje.
  • Øke andelen av resirkulert materiale og utvide produsentansvarsordningen for plastemballasje ved å erstatte dagens flate avgift på flasker og bokser med krav om en gradert miljøavgift som premierer resirkulerte materialer.
  • Innføre pant på flere typer emballasje og øke pantesatsen på drikkevareemballasje og videre jobbe for et felles nordisk pantesystem.
  • Øke refill av flytende varer framfor handel av engangsvarer som kommer med ny plast- eller pappemballasje hver gang.
  • Fase ut bruken av plastholdig granulat på kunstgressbaner og støtte overgangen til mer miljøvennlige alternativer med strengere miljøkrav ved tilskudd til nybygg, drift og rehabilitering av idrettsanlegg.
  • Jobbe for å finne gode alternativer til plastdekke på lekeplasser som ivaretar sikkerhet, framkommelighet og miljøhensyn.