Plast

De siste årenes problemer knyttet til avfallshåndtering gjør det nødvendig å redusere plastforbruket.

Foto: Bo Eide/CC.

Vi vet enda lite om hvordan plast som havner i naturen, vannet vi drikker og maten vi spiser påvirker menneskekroppen. Men vi vet at den voldsomme økningen av plastavfall er et stort problem for dyr, fisk, fugl og planteliv.

Rødt jobber for at det stilles strengere krav om redusert emballasje og at denne i størst mulig grad skal lages av papir, bio-nedbrytbar plast eller andre materialer som ikke skaper store miljøproblemer. Det skal stilles krav til panteordninger på flasker, bokser og andre produkter som kan gjenbrukes eller der det er stor miljøgevinst ved resirkulering.

Vi jobber for å redusere individuell pakking av mat i plast og andre materialer der dette er mulig. Det er for eksempel unødvendig å pakke hver grønnsak i egen plastemballasje.

Vi mener også at produksjon og import av produkter som inneholder mikroplastperler må forbys.