Rettferdig miljøpolitikk

Stadige krav om mer profitt og forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp nye næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien.

Norsk kraftkrevende industri er blant verdens mest miljøvennlige. Foto: Simen G. Fangel/CC.

Rettferdig miljøpolitikk

Visste du at de rikeste forurenser mye mer enn folk flest? Den aller rikeste prosenten av verdens befolkning står for mer enn dobbelt så store CO2-utslipp som hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning, i følge Oxfam. Og ifølge en rapport fra Framtiden i våre hender har den rikeste 10 prosenten av Norges befolkning dobbelt så høye klimagassutslipp som gjennomsnittsnordmannen. Likevel sendes regninga for klimakrisa til de som har minst, mens de rike kan kjøpe seg ut av dugnaden. Det er urettferdig.

Vi trenger en klimapolitikk som fungerer i hele landet. En politikk som ser at det er forskjell på å bo midt i byen og på bygda. Vi må ta vare på Norges forutsetninger for en spredt bosetting og bærekraftig utnyttelse av naturressursene våre. Rødt vil ta hele landet i bruk og støtter folk i distrikts-Norge sin kamp mot sentralisering og for lokal forvaltning. Det handler både om miljø og velferd.

Rødt jobber for mer rettferdige miljøavgifter og en samferdselspolitikk som sikrer trygge veier, raske tog, billige billetter og bedre kollektivtilbud. Les vår klimaplan her.

Visste du forresten at Naturvernforbundets partiguide for 2021 ga Rødts politikk full pott?

Det trengs en ny og kraftfull klimapolitikk, som kutter utslipp på en rettferdig måte

FRA VENSTRE: Marie Sneve Martinussen, Sofie Marhaug, Bjørnar Moxnes og Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen.

Oljeleting

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at vi bruker. Derfor vil Rødt slutte å åpne nye felt. Vi vil sikre en planlagt nedtrapping av olje- og gassnæringen. Når vi slutter å lete etter olje kan vi heller bruke ressurser og investeringer på å bygge opp ny, norsk industri som kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping i framtida.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

 • Ingen nye letetillatelser må innvilges på norsk sokkel, heller ikke gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder). 23., 24. og 25. konsesjonsrunde skal trekkes tilbake.
 • At bare igangsatte og vedtatte utbygginger skal gjennomføres. Alle andre uoppdagede ressurser, funn og funn i felt skal forbli urørte.
 • Ta Equinor av børs, avvikle utenlandssatsingen i olje- og gassprosjekter og å gjøre selskapet til et industrilokomotiv for samfunnsbygging i hele Norge.
 • Varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebankene, Skagerrak, havområdene rundt Jan Mayen og polarfronten. Videre stanse petroleumsaktiviteten ved Trænarevet.
 • Avvikle leterefusjonsordninga og opphørsrefusjonsordninga, fjerne friinntekta og øke avskrivingstida for investeringer i olje og gass.

Fornybar industri

Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi blant annet satse på:

 • Å opprette et nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon
 • Å opprette et grønt infrastrukturfond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre nødvendige investeringer i utbygging av klimavennlig infrastruktur som jernbane, kollektiv, ladenettverk, havner og bredbånd i hele Norge
 • En storstilt satsning på utvikling av hydrogen som drivstoff i ferger og skip
 • Å ruste opp eksisterende vannkraftverk
 • Pilotprosjekt for elektrisitetsproduksjon fra dyp geotermisk energi
 • Å styrke støtteordninger for klima- og energitiltak til industrien, for å få fortgang i utslippskutt og omstilling. Vi vil kreve at deler av midlene i dagens Co2-kompensasjonsordning til industrien skal brukes til utslippskutt

Kraft til folk og foredling, uten sløsing og rasering av natur

Vi skal bytte ut mye fossil energibruk med fornybar energibruk. Da må vi prioritere bruken av kraftoverskuddet vårt klokt, og samtidig sørge for at vi har mer tilgjengelig energi. Vi må effektivisere strømbruken vår, isolere bygg, bygge ut solceller på tak, installere bergvarme og andre varmepumper blant annet. Rødt vil ha tidenes løft for energieffektivisering og lokal energiproduksjon, uten å rasere mer natur med vindkraft. For privat strømforbruk ønsker Rødt et toprissystem, med makspris på basisforbruk og høyere avgifter. Kraften må brukes på industriutvikling, ikke eksport. Rødt vil stanse tilpasningen til EUs energipakke Acer.

Løsningen på klimakrisa kan ikke forverre naturkrisa. Den største trusselen mot naturmangfoldet er nedbygging av naturen bit for bit, med nye motorveier, vindkraftverk og hyttefelt. Rødt står på lokalbefolkninga og miljøets side i kampen mot storkapital som vil bygge ned natur for profitt.

Kraft til folk og foredling - Rødts kraftplan

Utgitt av Rødts stortingsgruppe august 2023

Mer jernbane, mindre motorvei

Vi vil ha bedre og billigere kollektivtrafikk for å gjøre behovet for privatbil mindre. Rødt vil bruke penger på å sikre trygge veier, men sier nei til enda større motorveier som øker utslippene og ødelegger natur.

Les mer om hvordan Rødt vil løse fremtidens transportutfordringer.