Rettferdig miljøpolitikk

Stadige krav om mer profitt og forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp nye næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien.

Norsk kraftkrevende industri er blant verdens mest miljøvennlige. Foto: Simen G. Fangel/CC.

Rettferdig miljøpolitikk

Visste du at de rikeste forurenser mye mer enn folk flest? Den aller rikeste prosenten av verdens befolkning står for mer enn dobbelt så store CO2-utslipp som hele den fattigste halvdelen av verdens befolkning, i følge Oxfam. Og ifølge en rapport fra Framtiden i våre hender har den rikeste 10 prosenten av Norges befolkning dobbelt så høye klimagassutslipp som gjennomsnittsnordmannen. Likevel sendes regninga for klimakrisa til de som har minst, mens de rike kan kjøpe seg ut av dugnaden. Det er urettferdig.

Mange opplever at miljøpolitikken som føres er mest for de som har god råd og bor i byene. Vi trenger en klimapolitikk som fungerer i hele landet. En politikk som ser at det er forskjell på å bo midt i byen og på bygda. Rødt jobber for mer rettferdige miljøavgifter og en samferdselspolitikk som sikrer trygge veier, raske tog, billige billetter og bedre kollektivtilbud. Les vår klimaplan her.

Visste du forresten at Naturvernforbundets partiguide gir Rødts politikk full pott?

Det trengs en ny og kraftfull klimapolitikk, som kutter utslipp på en rettferdig måte

NESTLEDER I RØDT OG 1. KANDIDAT I AKERSHUS: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Oljeleting

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at vi bruker. Derfor vil Rødt slutte å åpne nye felt. Vi vil sikre en planlagt nedtrapping av olje- og gassnæringen. Når vi slutter å lete etter olje kan vi heller bruke ressurser og investeringer på å bygge opp ny, norsk industri som kan sikre arbeidsplasser og verdiskaping i framtida.

Utdrag fra arbeidsprogrammet:

  • Ingen nye letetillatelser må innvilges på norsk sokkel, heller ikke gjennom TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder). 23., 24. og 25. konsesjonsrunde skal trekkes tilbake.
  • At bare igangsatte og vedtatte utbygginger skal gjennomføres. Alle andre uoppdagede ressurser, funn og funn i felt skal forbli urørte.
  • Ta Equinor av børs, avvikle utenlandssatsingen i olje- og gassprosjekter og å gjøre selskapet til et industrilokomotiv for samfunnsbygging i hele Norge.
  • Varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebankene, Skagerrak, havområdene rundt Jan Mayen og polarfronten. Videre stanse petroleumsaktiviteten ved Trænarevet.
  • Avvikle leterefusjonsordninga og opphørsrefusjonsordninga, fjerne friinntekta og øke avskrivingstida for investeringer i olje og gass.

Fornybar industri

Det trengs nye arbeidsplasser for dem som i dag jobber i petroleumsnæringen. Derfor vil vi blant annet satse på:

  • Å opprette et nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon
  • Å opprette et grønt infrastrukturfond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre nødvendige investeringer i utbygging av klimavennlig infrastruktur som jernbane, kollektiv, ladenettverk, havner og bredbånd i hele Norge
  • En storstilt satsning på utvikling av hydrogen som drivstoff i ferger og skip
  • Å ruste opp eksisterende vannkraftverk
  • Pilotprosjekt for elektrisitetsproduksjon fra dyp geotermisk energi

Les mer om vår politikk for grønn industri

Vi må selv få utnytte og eie vannkraften

Det er like viktig å effektivisere strømbruken som å kutte oljeproduksjon og bygge mer fornybart. Derfor vil Rødt ha todelt elavgift, med høyere priser for luksusforbruk.

Aktiv næringspolitikk må brukes for å skape flere arbeidsplasser innen grønn industri og fornybare næringer. Den fornybare vannkrafta skal sikre og videreutvikle kraftforedlende industri. Vi sier derfor nei til bygging av kraftkabler til utlandet og vi vil stanse tilpasningen til EUs energipakke Acer.

Natur og vindkraft

Den største trusselen mot naturmangfoldet er nedbygging av naturen bit for bit, med nye motorveier, vindkraftverk og hyttefelt. Rødt står på lokalbefolkninga og miljøets side i kampen mot storkapital som vil bygge ned natur for profitt og sende mer kraft ut av landet.

Rødts plan for krafttak som monner

Rødts stortingsgruppe, juni 2021

Mer jernbane, mindre motorvei

Vi vil ha bedre og billigere kollektivtrafikk for å gjøre behovet for privatbil mindre. Rødt vil bruke penger på å sikre trygge veier, men sier nei til enda større motorveier som øker utslippene og ødelegger natur.

Les mer om hvordan Rødt vil løse fremtidens transportutfordringer.