Vindkraft

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge.

Vindmølle

foto_Stephen_Oneill_stockxchng

Med høye strømpriser har det blitt mer attraktivt å bygge ut vindparker, også for utenlandske storselskap. Rødt mener det bør være en selvfølge at vindkraft basert på norske naturressursar skal eies av det offentlige og komme folket til gode, og mener at vindkraft på samme måte som vannkraft må betale naturressursskatt. En konsesjonsperiode for vindkraft varer vanligvis 25 år, og etter det bør det offentlige ta over vindkraftverka.

Rødt støtter lokalbefolkninga som mange steder nå sier stopp til vindkraftanlegg som vil være skadelig for sårbar natur, trua dyre- og fuglearter og som truer samisk kultur og reindrift. Dette gjelder blant annet på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet.

Rødt mener det ikke skal bygges ut nye vindkraftparker på land i Norge. I stedet for å bygge vindkraftparker på land må eksisterende vannkraftverk oppgraderes, potensialet for solenergi på bosteder og andre bygg utnyttes, og det må satses mer på forskning og utvikling av flytende havvind.

Rødt går også inn for et statlig pilotprosjekt for flytende havvind, slik at den kompetansen som leverandørindustrien allerede har på flytende understell kan brukes til å utvikle havvindteknologi eller havvindinfrastruktur som en ny eksportnæring.

Les også: Ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​