Klimarabatt

Det er viktig at alle skal kunne leve miljøvennlig, uavhengig av hvor man bor eller hvor stor lommeboka er. Derfor ønsker Rødt å innføre såkalt klimarabatt for alle som tjener mindre enn 600.000 kr.

Rødts klimarabatt har to deler:

  1. Vi vil øke co2-avgiften og gjøre det dyrere å fly langt, fordi store utslipp må koste.
  2. De økte inntektene brukes til å betale tilbake til alle med gjennomsnittlig og lavere inntekt.

Klimarabbaten er viktig for å sikre at folk i distriktene, ansatte i industrien og de med lav inntekt ikke betaler en urimelig stor del av regninga for klimapolitikken. Det ville ikke være rettferdig, for det er ikke der hovedansvaret for klimaproblemene ligger.

Modellen er inspirert av det man i Danmark har kalt en «grønn sjekk». Rødt ønsker å rette tilbakebetalingen mot folk med ingen, lav eller middels inntekt, for å sikre at ordningen er rettferdig.

Alle som tjener mindre enn 600.000 kr skal få utbetalt klimarabatt. Modellen vil gi omlag 1000 kroner hver til personer med under 600 000 i inntekt, og 1400 kroner til de som tjener under 250 000. Det er også et barnetillegg på 300 kroner per barn.

Økningen i co2-avgift vil gi en prisøkning på omtrent 80 øre mer per liter drivstoff. Ved gjennomsnittlig bilbruk vil det bety 540 kr i året med Rødts forslag.

Hvis man har jobb og betaler skatt, betyr klimarabatten at man må betale mindre skatt. Hvis man ikke betaler skatt, vil man få penger direkte inn på konto.

Forslaget om klimarabatt er under utvikling, og vi vil framover se om ordningen kan lages slik at folk i distriktene kan få litt mer enn folk i byene.

Med hjelp fra Finansdepartementet har Rødt beregnet hvordan en ordning med klimarabatt kunne sett ut. Alle skatteytere under de ulike inntektsgrensene ville mottatt følgende beløp:

  • De med inntekt under 250.000 mottar 1400 kroner + 300 pr. barn. Dette gjelder 996 800 personer (22,6%).
  • De med inntekt mellom 250-600.000 mottar 1000 kroner + 300 pr. barn. Dette gjelder 2 185 400 personer (49,6%).
  • De med inntekt over 600.000 mottar ingenting. Dette gjelder 1 222 300 personer (27,8%).

Kostnad 2020: 3,1 milliarder.