Atomkraft

Rødt jobber for at det ikke skal bygges ut atomkraftverk i Norge.

Et atomkraftverk sett gjennom et gjerde.

Foto: Brice Cooper/Unsplash

Rødt ønsker ikke at det bygges ut atomkraftverk i Norge. Vi jobber for at Norge skal bidra til at atomkraftverket på Kolahalvøya stenges på en sikker måte.

I over hundre år har vannkraften har vært en av de viktigste bærebjelkene for norsk industriutvikling og gitt fornybar kraft til hus og hjem i hele landet. Rødt vil derfor satse på rehabilitering av eksisterende vannkraftverk heller enn å bygge ut atomkraftverk i Norge.