Dumping av gruveavfall i Repparfjord

Dumping av gruveslam i fjordene våre skader naturen, setter bærekraftige arbeidsplasser i fare, og truer samiske rettigheter. Rødt sier nei til dumping av gruveavfall i Repparfjord.

Foto: Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom.

Erfaringer med tidligere gruvedrift ved Repparfjord viser at det kan ta flere tiår før fiskebestanden gjenreiser seg etter gruvedumping. De nye planene for gruvedumping tilsvarer 17 lastebillass i timen, hver dag, inn i en nasjonal laksefjord. Det er mye mer dumping enn tidligere. Gruva ligger også midt i et reinbeitedistrikt og i flyttleia for et annet.

Rødt mener at driftsmetoder må velges ut ifra minimering av naturinngrep og med hensyn til behovene til framtidige generasjoner. I tillegg til et forbud mot sjødeponi vil Rødt stille krav til underjordsdrift der det er mulig, fremfor åpent dagbrudd og fjerning av fjelltopper. All steinmasse som tas ut skal klassifiseres som ressurser som skal utnyttes eller lagres for bruk i framtida.

Når miljøfaglige råd og lokalbefolkning står samlet mot gruvedumping er politikerne nødt til å lytte. Rødt sier derfor klart nei til dumping av gruveavfall i Repparfjord.