Dyrevelferd

Rødt jobber for en generell styrking av dyrevelferden i Norge.

Foto: Håkon Sundbø/CC.

Rødt mener at også dyr skal ha rettigheter. Derfor jobber vi for et generelt forbud mot pelsdyrhold i Norge. Vi ønsker også å forby bruk av ville dyr på sirkus.

Videre arbeider vi for en styrking av dyrevelferden knyttet til matproduksjon. Rødt vil at reglene for dyrehelse, besetningsstørrelse og importkontroll er så strenge at det bidrar til lav sykdomsspredning og lav antibiotikabruk. Raser som er avlet frem til å ha egenskaper som er sterkt unaturlige og skadelige, skal ikke avles videre på eller brukes. Dette gjelder både produksjons- og selskapsdyr.

Rødt arbeider for opprettelsen av et eget dyrevelferdstilsyn, eller en egen organisasjon for dyrevelferd under Mattilsynet.