Rettferdig miljøpolitikk

Rødt er for en miljøpolitikk som setter hensynet til klimaet og naturens tåleevne foran hensynet til kortsiktig profitt. Her finner du de viktigste dokumentene om Rødts miljøpolitikk.

Kraft til folk og foredling - Rødts kraftplan

Utgitt av Rødts stortingsgruppe august 2023

Rettferdig miljøpolitikk: Rødts klimaplan

Utgitt av Rødts stortingsgruppe november 2022

Rødts viktigste grep for å kutte ulikheter og utslipp:

 • Kutte store punktutslipp i industrien gjennom målrettede støtteordninger til utvikling og introduksjon av ny teknologi
 • Gjøre det dyrere å forurense, men betale tilbake pengene til folk med dårlig råd med en klimarabatt, som særlig omfordeler til barnefamilier og folk i distriktene
 • Forbud mot privatfly og en progressiv flyavgift for reiser mellom de store byene i Norge, der det er god togforbindelse, og utenlands utover én ferietur i året
 • Redusere luksusforbruk og øke finansiering av klimatiltak gjennom økt skatt på de høyeste inntektene
 • Finansiere karbonfangst- og lagring på avfallsanlegg over hele landet
 • Krav om omstillingsplaner for hele oljeindustrien som ikke sluker kraft fra land
 • Strengere krav til materialvalg og gjenbruk i bygg
 • Reduksjonsmål for flytrafikken innenlands og utenlands gjennom Avinor
 • Finansiere utslippsfrie hurtigbåter og ferger over hele landet
 • Storstilt satsing på kollektivtrafikk og økte CO2-avgifter for å redusere veitrafikkens utslipp
 • Satsing på økt karbonopptak gjennom blant annet krav til skogbruket og finansiering av tiltak i jordbruket
 • Omstillingsprogram for yrkeskjøretøy og dato for stans i alt fossilt nybilsalg
 • Flytting av gods fra vei til bane
 • Krav og avgiftsendringer for å fjerne fossile fartøy i petroleums- og havbruksnæringene